Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Vacaturefilter

Zoek vacatures op de trefwoorden...

Opleiding
Sector
Vakgebied
Regio

Coördinerend specialistisch adviseur natuur, landschap en cultuurhistorie

Rijksoverheid | wo | Utrecht
Geplaatst: 07/06/2021


Coördinerend specialistisch adviseur natuur, landschap en cultuurhistorie
Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Functieomschrijving

Defensie – een van de grootste opdrachtgevers van het Rijksvastgoedbedrijf – maakt gebruik van honderden locaties in ons land bij haar inzet voor de belangen en vrijheid van Nederland. Denk aan kazernes, havens en vliegvelden. Vaak liggen die vlakbij óf in Natura 2000-gebieden. En die moeten allemaal voldoen aan de actuele stikstofwet- en regelgeving. Als coördinerend specialistisch adviseur help jij Defensie in control te zijn op stikstofgebied.

Jouw belangrijkste taak? Defensie ondersteuning bieden bij de implementatie van de Omgevingswet en het natuur- en archeologisch erfgoedbeleid. Tot medio 2019 was het Programma Aanpak Stikstof (PAS) de voorziening voor vergunningverlening op het gebied van stikstofdepositie. Vanwege het belang van haar bedrijfsvoering werd Defensie in belangrijke mate vrijgesteld. Sinds de onverbindendverklaring van het PAS neemt Defensie haar gedeelde verantwoordelijkheid. Jij draagt bij aan het binnen de (nieuwe) wettelijke stikstofkaders brengen van de hele vastgoedportefeuille van Defensie. Van kazernes en vliegvelden tot oefen- en schietterreinen.

De nulmetingen vormen de start van deze enorme uitdaging. Op basis van de data die de werkgroep Referentiewaarde Stikstof Defensie levert en in samenwerking met collega-adviseurs van je eigen vakgroep breng je de huidige situatie bij de uiteenlopende objecten in kaart. Welke invloed hebben de activiteiten op bijvoorbeeld oefen- en schietterreinen op het ecologisch systeem? En wat zijn dan de gevolgen van stikstofemissies bij bouwactiviteiten voor de omringende natuur? Daarbij maak je continu de vertaling naar de lange termijn. Je weegt af of saldering mogelijk is of dat een defensieactiviteit nader ecologisch onderzocht dient te worden. De coördinatie van de vele onderzoeken is ook in jouw handen.

Ook werk je een strategie uit voor de implementatie van het Programma Natuur van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. En voor Erfgoed telt, het archeologisch erfgoedbeleid van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Je vormt een tandem met de coördinerend specialistisch adviseur op het gebied van omgevingsmanagement. Samen zetten jullie de strategie uit om de activiteiten bij alle locaties van Defensie vergund te krijgen. Jij bent daarbij de expert op de inhoud. Over de kaderstellende aanpak van deze complexe (stikstof)vraagstukken adviseren jullie de Bestuursstaf van Defensie.

Daarnaast neem je deel aan interdepartementale overleggen om te komen tot een uitvoeringsstrategie van het natuur en erfgoedbeleid voor Defensie. De kaders die daaruit volgen stem je af met je collega’s van de sectie Natuur, zodat hun adviezen voor aanpalende projecten hiermee in lijn zijn. Als adviseur draag je dus bij aan een complexe uitdaging waarmee je grote impact hebt op een gezonde natuur in Nederland.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma op het gebied van ecologie of vergelijkbaar werk- en denkniveau in het vakgebied.
 • Je minimaal vijf jaar ervaring met het beoordelen van en adviseren over ecologische onderzoeken waarbij stikstof een rol speelt.
 • Je hebt specialistische kennis van de stikstofwetgeving en ervaring met stikstofvraagstukken in relatie tot vastgoed binnen de context van de huidige wetgeving.
 • Je bent uitstekend op de hoogte van de wet- en regelgeving op het gebied van natuur en hebt bij voorkeur kennis van de infrastructuur van Defensie.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met werken bij de overheid of een andere grote organisatie.
 • Je kunt goed strategisch denken en projecten in een breder langetermijnperspectief plaatsen, je kunt helder communiceren en verbanden leggen, en je staat als adviseur stevig in je schoenen.
 • Je hebt oog voor je collega’s en kunt zowel prima zelfstandig werken als de samenwerking opzoeken met mensen in de diverse vakgroepen en clusters.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau: Schaal 13
Maandsalaris: Min. €4.281 – Max. €6.419 (bruto)
Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur: 5 jaar
Minimaal aantal uren per week: 36
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Op dit moment vinden de sollicitatiegesprekken digitaal plaats via videobellen. Bij de uitnodiging voor het sollicitatiegesprek ontvang je hiervoor een instructie.
 • Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf (in de toekomst) een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.
 • Omdat de werkzaamheden plaatsvinden op een locatie van het Ministerie van Defensie zal er een screening door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Defensie (MIVD) plaatsvinden. Aanstelling bij het Rijksvastgoedbedrijf vindt plaats nadat er een verklaring van geen bezwaar door de MIVD is afgegeven.
 • Omdat we duurzaamheid stimuleren, reizen we zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Je krijgt daarom van ons een ov-kaart voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor locaties die niet goed te bereiken zijn met het ov zijn bedrijfsauto’s beschikbaar.
 • Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken we onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat. Je overlegt met het clusterhoofd hoe je hier invulling aan geeft. Het kan dus ook zijn dat je af en toe op een andere locatie of thuis werkt.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Digitaal solliciteren

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Vermeld bij uw sollicitatie "AgriHolland Vacaturebank nummer AH39427".

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.