Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

De berichten hieronder staan in het AgriHolland Nieuwsarchief (alleen voor abonnees)

ma 15 jun

Ruimingen van nertsenhouderijen afgerond

Brand treft pluimveebedrijf bij Barneveld

vr 12 jun

Melkveehoudersorganisaties wijzen krachtvoermaatregel af en werken aan alternatief voorstel

Extra steunmaatregel voor de tuinbouw wordt op enkele onderdelen gewijzigd

Aanjaagteam bepleit reeks extra beschermingsmaatregelen voor arbiedsmigranten

Meer ruimte voor klimaat en koe in melkveestal van de toekomst

Onderzoek naar haalbaarheid van teelt van bollen in slurven

Visie op gezond en circulair voedselsysteem in 2050

Varkenshouders voorzien problemen met gegunde slooptijd in saneringsregeling

CBR neemt vanaf 15 juni weer praktijkexamens voor trekkerrijbewijs af

COV heeft het sectorprotocol extreme temperaturen aangepast

Salmonella subsidieregeling voor legpluimveesector wordt in 2021 gewijzigd

Anthos betreurt dat openstelling noodfonds sierteelt niet verlengd wordt

HZPC betaalt pootgoedtelers 38,06 euro per 100 kilo over oogst 2019

Boring naar tweede aardwarmtebron binnen Trias Westland gestart

DSM neemt voor 980 miljoen groot deel van Oostenrijkse Erber Group over

Provincie Noord-Brabant krijgt platform Wolvenschade

Mark Schermer volgt Michael Kester op als topman van Syngenta Flowers

Monitoring van ontwikkeling biodiversiteit op 7 akkerbouwbedrijven in Noord-Nederland

Voederbietenteelt is waardevoller voor biodiversiteit dan teelt van snijmais

Glastuinbouw Nederland acht huisvestingsadvies van Aanjaagteam Arbeidsmigranten niet haalbaar

Evers introduceert combinatiemachine voor het bemesten en schoffelen van maisland

Dier&Recht wil einde aan langeafstandstransporten met nuchtere kalveren

The Recruiting Specialist verhuist naar Huissen

Meerjarig onderzoek naar klimaatadaptieve inrichting hoge zandgronden

do 11 jun

Crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw dringt aan op verlenging van steunmaatregelen

NCM: 'Fosfaatoverschot uit mest gaat 5 tot 10 miljoen kilo afnemen'

Steun voor 19 nieuwe projecten binnen Kas als Energiebron

Mengteelt kan opbrengst landbouw fors verhogen en gebruik van kunstmest verlagen

Herverkaveling Nieuw Schoonebeek afgerond

Bedrijven gaan waarde van restproduct van Mycophilia onderzoeken

Verenigd Koninkrijk moet nieuwe eisen voor import van plantmateriaal intrekken

Agrifirm-GMN lanceert Expertisecentrum Bloembollenteelt

NAV presenteert toekomstvisie 'Genoeg is Beter 2.0'

Druppelirrigatie blijkt effectief op Zeeuws-Vlaams akkerbouwbedrijf

HortiHeroes start komend najaar traineeship-programma

'Tot 15% energiebesparing in mengvoerproductie mogelijk door inzet van broodmeel'

SMK vraagt input voor herziening van criteria Maatlat Duurzame Veehouderij

Boeren in West-Friesland ervaren schade van ratten in de maïsteelt

Groep burgers klaagt de Staat aan vanwege geuroverlast door veehouderij

Gemeente Ommen verleent vergunning voor bedrijf met 3500 zeugen in Beerzerveld

Flynth realiseert omzetgroei en hoger resultaat in 2019

Coöperatie DOOR zet 12% meer om in 2019

Onderzoek naar effectiviteit Coryza-vaccinatie

Onderzoek naar Enterococcus cecorum in kippen

Antibioticummonitoringsysteem voor de geitensector is gewenst

wo 10 jun

Antibioticumgebruik in de veehouderij nam in 2019 verder af

Aantal nertsenhouderijen met SARS-CoV-2 opgelopen naar 13

Subsidieplafond sanering varkenshouderijen verhoogd naar 455 miljoen euro

Plantion gaat werken met slottijden voor vervoerders

...
9