Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

De berichten hieronder staan in het AgriHolland Nieuwsarchief (alleen voor abonnees)

ma 27 jul

Besmetting COVID-19 vastgesteld bij nertsenbedrijf in Oploo

Roald van Noort aangesteld als interim-directeur ZuivelNL

Van Eck Bedrijfshygiëne neemt Stallenhygiëne Van Essen over

Melkveehouder overleden na bedrijfsongeluk in Hezingen

Waterschap Scheldestromen vergroot tijdelijk zoetwaterbereik bij Rilland

Delphy legt demoveld van groenbemesters in de boomteelt aan

Zeeuwse Verkenningenkaart zoet water online

OM gaat slachterijen niet vervolgen

Duitse wetenschappers schrijven grote coronauitbraak bij Tönnies toe aan ventilatie

Slachtbedrijven stappen naar de rechter om voor Offerfeest te mogen slachten

vr 24 jul

FrieslandCampina voorziet tot 2030 forse krimp in aantal melkveebedrijven

CZAV: 'Kwaliteit van geoogste tarwe is goed'

Nog geen besluit over onderzoek relatie luchtkwaliteit, veehouderijen en COVID-19

Grondeigenaren bereiken geen akkoord met telecombedrijven

Ondernemers doen vaker beroep op Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Plantenwetenschappers blijven bezorgd over regelgeving genome editing

SunChip Projects ontwikkelt energieleverende dakplaten

Nieuwe valse meeldauw bedreigt akelei

Fedecom zoekt nieuwe voorzitter

Europese dealers van landbouwmachines voelen impact van COVID-19

In Nederland staan ruim 2000 windmolens op land

Boomkwekers experimenteren met bijvriendelijke biologische gewasbescherming

Agrarische collectieven maken gebiedsplan in GLB-pilot Akkerbelt

Chileense fruitexport naar Nederland neemt toe

Duitse varkenshouders kunnen hun slachtrijpe varkens nog moeilijk kwijt

Uitzendbureau Workstead neemt FlexGroup over

Metingen in project Boeren en Buren verlopen voorspoedig

BIJ12 is gestart met betaling tegemoetkomingen faunaschade over 2020

Bell Food Group investeert 5 miljoen in kweekvleesproducent Mosa Meat

Tijd voor realisatie mestverwerking door Twence wordt krap

do 23 jul

Ook LTO en NAJK staken overleg met ministerie over voermaatregel

Lager bedrijfsresultaat voor FrieslandCampina over eerste helft van 2020

Nieuwe inzichten in lysinebehoeften van vleesvarkens

Toegepaste reinigingsmiddelen hopen niet op in het teeltsysteem

Pilot gericht op verminderen perceelsemissie bij Anloo

Omzet Veiling Rhein-Maas nam in eerste helft 2020 met 10% toe

Minder appels en gelijke oogst peren verwacht

Banken zijn terughoudend met coronakrediet voor kleine ondernemers

Schouten werkt aan agrarische ondernemerschapsagenda

Antibioticagebruik in de konijnensector is hoog

Ctgb laat nieuwe schimmelbestrijder in de graanteelt toe

Brexit raakt ook handel in biologische producten

Looizuur en natriumfluoride kunnen ammoniakemissie uit mest sterk reduceren

Geitensector wil in 2021 starten met verplichte antibioticummonitoring

Overslag van agribulk in Rotterdam nam in eerste helft 2020 met 2,8% toe

Groenland neemt deel in Circular Plastics Alliance

Melkaanvoer bij FrieslandCampina nam in eerste helft 2020 met 1,1% toe

Provincie Friesland krijgt 22 miljoen euro van het rijk voor veenweidebeleid

Subsidie voor ontwikkeling van nieuw warmteschermsysteem voor kassen

Tijdelijke vrijstelling voor Teppeki in teelt van aubergine, komkommer en courgette