Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

wo 14 okt

Effect van lycopeen op gezondheid blijkt complex

Drie bedrijven onderscheiden als Foodvalley Champions 2020

'Residuonderzoek in Drentse natuurgebieden zegt niet zo veel'

Geen nadeelcompensatie voor nertsenhouders die al zijn gestopt

Natuurorganisaties: 'Wetsvoorstel stikstof biedt schijnoplossing'

MeadowFloor CL verlaagt de ammoniakemissie met 35%

Kruidenrijk grasland vraagt om andere aanpak van beheer

'Virusverspreiding SARS-CoV-2 onder nertsen blijft onduidelijk'

'Herstel in Natura 2000-gebieden kan maar is soms erg kostbaar'

Milieuorganisaties: 'Wetsvoorstel Stikstofreductie schiet tekort'

Italië opent steunregeling voor de vleeskalversector

di 13 okt

Wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering naar de Tweede Kamer

Supermarkten beloven gesprek over belonen duurzaamheidsinspanningen

BioVoice 2020 resulteert in 8 innovatiecontracten

LTO is kritisch over wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering

CDM: 'Emissiearme stallen leveren niet altijd de beoogde reductie''

Schouten wil aan de slag met aanbevelingen van commissie Hordijk

Ledenraad FloraHolland niet unaniem in advies handhaving milieuregistratie

Oproep voor indienen Seed Money Projecten 2021

Minder aantastingen gevonden bij bacterievuurcontrole

Deelnemers gezocht voor nieuw project Fruit 4.0

Marieke Augustijn nieuwe manager afdeling Pluimvee van de GD

Tönnies mag toch op beperkte schaal blijven slachten in Sögel

Cono Kaasmakers mag leden-melkveehouders extra eisen opleggen

Verlagingspercentage bij nacontrole pootgoed bedraagt tot dusver 29,6%

Evonik gaat de productie van DL-methionine reorganiseren

Linda van Duijn nieuwe manager afdeling Rund van GD

Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard van start

Autonoom mechanisch onkruid bestrijden in de fruitteelt

Plantalyzer oogstprognose-robot is klaar voor de praktijk

Staatsbosbeheer koppelt verplichte cursus aan pacht van natuurgrasland

ma 12 okt

Duijvestijn Tomaten neemt eerste deel van nieuwbouw in gebruik

Betere gezondheid bij kuikens die direct uitkomen in de stal

Rijksvastgoedbedrijf kan beheer van pachtgronden verduurzamen

Onderzoekers willen complete genoom van PRRS-virussen in kaart brengen

Halvering van de CO2-voetafdruk door veevoer uit reststromen

Eric Kleissen wordt nieuwe directeur voor Mineral Valley Twente

Anseros PAP Ozon waterbehandelingssysteem erkend door BZG

Leendert-Jan Plaisier nieuwe Chief Operational Officer FloraHolland

Project Home Made Eiwit van start

Opnieuw tijdelijke vrijstelling voor gebruik van ECA-water in de bollenteelt

Goede kwaliteit mogelijk bij fossielvrije teelt van potanthurium

Actie 'Bezem door de middelenkast' in Centraal- en West-Brabant

Waardering voor de landbouw- en voedselsector is toegenomen

Nieuwe I&R-regels voor de melkgeitenhouderij gaan op 1 december in

'Melkveehouders kunnen in één generatie een A2A2-veestapel fokken'

Nieuwe voorzitter LTO-vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen

Bollenteler heeft goede ervaring met variabele dosering van fungiciden

Voortgang bodemproject in Polen

Start Learning Community vanuit World Horti Center