Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

vr 29 mei

LTO vindt voorgenomen verhoging NVWA-tarieven onterecht

Roadmap voor preventie van insleep Afrikaanse varkenspest

Ecologisch onderzoek op zes zonneparken met bifacial zonnepanelen

Opbrengsttrends in Nederlandse voedergewassen

Provincie Zuid-Holland wil inzet op verduurzaming landbouw verbreden en versnellen

do 28 mei

Extra afspraken over noodpakket banen en economie

Gemeente Gemert-Bakel vraagt om ruiming van besmette nertsenhouderijen

Suiker Unie gaat in Hoogkerk gesneden aardappelen van Aviko drogen

Provincie wil voorkomen dat wolf zich blijvend vestigt in Noord-Brabant

Vion gaat transport van personeel anders organiseren

Uitbreiding op ondernemersregelingen noodpakket banen en economie

VanDrie Group gaat lichaamstemperatuur van slachterijpersoneel meten

Afzet van mengvoer door AgruniekRijnvallei nam in eerste kwartaal 2020 met 2% toe

Europese Commissie wil groter deel van landbouwbudget gebruiken voor plattelandsontwikkeling

Biologische melkveehouders wijzen grens aan eiwitgehalte in krachtvoer ook af

Internetconsultatie voor wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

ACM ziet geen bezwaar in overname van Panalpina Airflo door Dutch Flower Group

Projecten gevraagd voor nieuw programma Kennis op Maat

Martin Scholten wordt adviseur voor Europese en regionale samenwerking

Agrifirm verbeterde de energie-efficiëntie bij productie van diervoeders in 2019

Europees Parlement wil meer inspecties in Nederlandse slachterijen

Tuinbouwbedrijven zetten kenniscentrum Legal Cannabis Coalition op

Eerste Lely melkrobot geïnstalleerd in China

Terrein van voormalige gaszuiveringsinstallatie in Emmen wordt groene energiehub

Koeien & Kansen-bedrijven sturen in 2020 op minder eiwit in rantsoen

Provincie Noord-Holland verbiedt gebruik glyfosaat bij pacht

Tuinbouw vreest verlies aan handelsrelaties door gebrek aan luchtvrachtcapaciteit

wo 27 mei

Ministerie sluit ook slachterij van Vion in Apeldoorn

Bacteriën maken mais minder gevoelig voor kou en schimmelziekte

Jeroen van Maanen stapt ook uit bestuur van Farmers Defence Force

LTO bepleit herziening van provinciaal beleid voor zwervende wolven

Britse wetenschappers zien kansen voor markervaccin tegen Afrikaanse varkenspest

Pilot om droogte tegen te gaan in de Waterbloem in Neer

Flinke energiebesparing en goede kwaliteit snij-anthurium in 2SaveEnergyKas

Syngenta neemt nieuwe R&D- en marketingfaciliteit Tomato Vision in gebruik

Fosfaat- en stikstofexcretie van veehouderij bleven in 2019 beneden de plafonds

Insectenmetingen voor project Koeien en Kruiden

Coronamaatregelen raken familiebedrijf Henri Willig

Dutch Dairy Genetics koopt bedrijf met 550 koeien in Steenderen

Eerste Gelderse boer tekent voor natuurinclusieve landbouw met Staatsbosbeheer

Schouten wil overheidsbijdrage aan retributies van NVWA verlagen

'GLB sluit steun voor gewassen voor verwerking in zuivelvervangers niet uit'

Gronings Deltaplan voor Biodiversiteit

Laser lijkt bruikbaar om vogels uit uitloop van pluimveebedrijven te weren

Vleessector belooft Schouten alles te doen om werknemers tegen corona te beschermen

Mobiele zonnepanelen kunnen akkerbouw- en bloembollenbedrijf verduurzamen

Skal herziet inputlijst voor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen

Langetermijnprognoses voor saldo in varkenshouderij geactualiseerd

di 26 mei

Schouten dreigt slachterijen die te weinig doen tegen corona te sluiten

Tweede geval van coronabesmetting van nerts op mens

3
...

Makkelijk op de hoogte blijven

Onze gratis nieuwsbrief verschijnt op woensdag- en vrijdagmiddag. Je ziet dan de laatste nieuwsartikelen, vacatures en evenementen.

Aanmelden voor nieuwsbrief