Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

vr 16 apr

Mestafzet verloopt vrij goed

Ruim 74.000 aanvragen toegekend voor de vierde periode NOW

Bouw van extra zoetwaterinlaat bij Moerdijk van start

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard wordt opgeheven

Knelgevallenregeling voor melkveehouders loopt langer door

CDM draagt 11 oplossingsrichtingen aan voor verlagen nitraatuitspoeling

Grondgebondenheid van melkveehouderij nam tussen 2015 en 2019 toe

Website brengt risico op hittestress voor 7 dagen in beeld

do 15 apr

Grenzen aan verhoging van conditionaliteit in GLB

Lagere energie-input bij full-LED teelt van trostomaten

Coforta doet winstuitkering aan de leden

Aveve Biochem en Palital gaan beide werken onder de merknaam Palital

Onderzoek naar monitoring van stressfactoren in de tomatenteelt

Onderzoek naar effect van schermdoek met hoge Hortiscatter

Necrose beschermt koolplant tegen rups van beperkt aantal vlindersoorten

Verbetering van meetnetten voor de grondwaterkwaliteit nodig

Hackathon voor gebruik Hollandse schapenwol als isolatiemateriaal

Nedap werkt aan augmented reality-bril voor melkveehouder

Delphy start nieuwe druppelirrigatieproeven in de akkerbouw

Eindbod van werkgevers voor nieuwe cao Agrarische Bedrijfsverzorging

Nog geen duidelijkheid over toekomst Biomineralen

Samenwerken als één overheid aan vitaal platteland blijkt nog kwetsbaar

Nieuw fonds voor star­tups en sca­leups in duur­zaam­heid en ge­zond­heid

'Natuur in Korenburgerveen ontwikkelt zich beter dan voorspeld'

Europese Commissie lanceert Pollinator Park

Derek Bartlem wordt nieuwe onderzoeksdirecteur van DLF

Corvus Drones ontvangt financiering van ION+

PLUS stapt over op kip met één ster van het Beter Leven keurmerk

wo 14 apr

'Derogatie voor periode vanaf 2022 is zeker geen vanzelfsprekendheid'

Groei bij On the way to PlanetProof bezorgt SMK in 2020 verlies

'Rechterlijke uitspraak betekent niet dat intern salderen niet meer kan'

Agristo en Clarebout willen afvalwater benutten voor eiwitproductie

Betuwse pluimveehouder is tevens producent van advocaat

Nieuw-Zeeland gaat export van levend vee verbieden

Nedap en CRV maken afspraken over Ovalert

AgruniekRijnvallei kent goed eerste kwartaal van 2021

Delphy zoekt deelnemers voor Horizon 2020 project IPMWORKS

Herkomst populatie had invloed in onderzoek naar effectiviteit tripsbestrijding

PCR-toets voor Fusarium in tulp in ontwikkeling

Uitbreidingsplan voor Eemshaven via nieuw bedrijventerrein in Oostpolder

Hoge stikstofbelasting oppervlaktewateren

Vici-beurs voor onderzoek naar wortelgroei van planten

Telers denken mee in AGROS-project 'Naar een autonome kas'

Blue Radix betrokken in Canadees project gericht op autonoom telen

Marcel Bloemendaal wordt verkoopdirecteur Noord-Europa voor Tozer Seeds

Maaisel van bermen lijkt van waarde als bodemverbeteraar

Experiment met garnalenkweek bij Dubbele Dijk

Routekaart voor het toekomstig mestbeleid

Zorg over overschrijding van stikstofplafond door melkveehouderij

di 13 apr

'Risico op vogelgriep is nog te groot voor opheffen ophokplicht'