Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

wo 21 apr

A-Ware en Deltamilk breiden samenwerking met Albert Heijn uit

Glastuinbouw Nederland start campagne over zorgvuldig personeelsbeleid

Provincie Utrecht wil verwijderen van asbestdaken versnellen

RIVM maakt internationale emissierapportages openbaar

Waterschap Drents Overijsselse Delta maakt Waterbeheerprogramma

Wageningen Universiteit investeert in kennis in kunstmatige intelligentie

Vijftig miljoen extra voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie

Platform voor natuurinclusieve landbouw Gelderland online

Richard Vialle nieuw bestuurslid AVAG

CLM heeft jaarlijkse update van Milieumeetlat uitgevoerd

Capra beperkt geitenkaasproductie en verkoopt melk door aan derden

di 20 apr

Lozing van glastuinbouwbedrijf te traceren via eDNA-monitoring

LTO Noord, ZLTO en LLTB sluiten zich aan bij Boer zoekt Boer

Zorg over pootgoedhandel met Verenigd Koninkrijk na 1 juli

RVO.nl heeft 276 varkenshouderijlocaties geregistreerd voor sanering

Tegengaan bodemdaling in veenweiden vergroot de vraag naar water

Studenten Hanzehogeschool werken aan doorontwikkeling 'Smart potato'

NVWA vindt uitheemse schorskevers in tropische kassen

Slimme robots vergroten de waarde van verse groenten en fruit

Overijsselse boeren verbeteren het leefgebied van weidevogels

Jonge huishoudens kochten in 2020 meer groenten en fruit

Rabobank hoefde niet te wijzen op risico van invoering fosfaatrechten

Import van kalveren nam in eerste kwartaal 2021 met 15% af

Vaccinatie tegen Ms in pluimveevermeerdering is effectief

Hoger bedrijfsresultaat bij stabiele omzet voor Royal Lemkes in 2020

Reductie van methaan- en ammoniakemissie via voermaatregelen

Honderden dode vogels gevonden langs Groningse kust

De Heus participeert in nieuwe pluimveevleesintegratie in Vietnam

Extra analyses kunnen bijdragen aan voor verhogen bigoverleving

PLUS gaat biologisch assortiment uitbreiden

Japan heft geen invoertarieven meer op frites uit Europese Unie

Greenyard stelt verwachting voor bedrijfsresultaat naar boven bij

ma 19 apr

Kritieke opbrengstprijs voor melk was bijna 37,50 euro per 100 kilo in 2020

'Areaaldoel voor eiwitrijke gewassen is erg ambitieus'

Samenwerkingsafspraak tussen Dümmen Orange en L&M Groep

Provincie Noord-Holland koopt landbouwbedrijf aan bij Uitdam

LLTB en ZLTO kritisch over Maasstudie

Effectiviteit van ILT-vaccins onderzocht bij vleeskuikens

Bij 29 bedrijven was aflatoxinegehalte in de melk te hoog

'Mestverwerking past het best op het boerenerf'

PMJ Foods neemt Pluimveeverwerking Jan van Ee over

Loonwerker heeft belangrijke stem in gebruik van inkuilmiddel

Lichte toename van biggenexport in eerste kwartaal van 2021

Omzet van 109 miljoen euro in eerste kwartaal 2021 bij Veiling Rhein-Maas

NVWA handelde correct bij 'code rood' op maandag 15 februari

Rijksvastgoedbedrijf gaat inzet van glyfosaat door pachters ontmoedigen

Internetconsultatie Ontwerpregeling stikstofreductie en natuurverbetering

FrieslandCampina wil een nieuwe fabriek bouwen in Maleisië

Ophokplicht voor pluimvee blijft ook in België langer van kracht

Veehouder in Odiliapeel moet stoppen met houden van opfokgeiten

1
...