Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

vr 23 okt

Landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee

NVWA gaat overtreders in sierteelt harder aanpakken

Sigrow wint tweede editie van Topsector T&U Innovation Prize

NEPG: 'Aardappelareaal moet met tenminste 15% dalen'

Historisch slecht weidevogeljaar in Friesland

Nijhof-Wassink neemt activiteiten Thuysbaert over

Plantenpaspoort handhaving start vanaf 1 januari 2021

FloraHolland besluit tot stapsgewijze handhaving milieucertificering

Acht Drentse melkveehouders helpen collega's bij verduurzaming

Grondontsmetting met microgolven mogelijk alternatief voor stomen

Bijna alle onttrekkingsverboden waterschap Brabantse Delta opgeheven

RVO.nl: 'Veehouders tonen interesse in verduurzaming'

Plantenkwekers prei luiden de noodklok

Voortgangsrapportage ‘Programma duurzame veehouderij’

Toename van overslag agribulk in Rotterdamse haven

Bionext teleurgesteld over voorstellen voor nieuw GLB

Ilse Geijzendorffer nieuwe directeur van Louis Bolk Instituut

Nieuwe versie van de Regioscan Zoetwatermaatregelen

Vleeskuikenouderdieren hebben baat bij tweemaal daags voeren

MPS ziet aanmeldingen MPS-ABC flink stijgen

do 22 okt

Geen zicht op specifieke steunregeling voor kalfsvleessector

Vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij wilde zwanen in Kockengen

Omzet van Rijk Zwaan nam in boekjaar 2019/2020 met 8,5% toe

'Conclusies over biologisch voer werden onder druk van TNO afgezwakt'

Rekenmethode om gebiedsgericht aan minder stikstofdepositie te werken

Arbocatalogus glastuinbouw uitgebreid

Arthur Mol verkozen tot voorzitter ICA

Jute brengt Klebsiella binnen bij zeugenbedrijf

PBL: 'Nederlandse concurrentiepositie lijdt erg bij slecht Brexitverdrag'

SPRINT-project gericht op verduurzaming van gewasbescherming

Hommelkoninginnen maken trektochten van honderden kilometers

Nederland steunt voorstellen van Europese Commissie bij toelatingen

'Kans op trek van besmette wilde zwijnen naar Nederland is verwaarloosbaar'

'Europese Commissie kan eis over ammoniakemissie koppelen aan derogatie'

Impact van droogte op waterkwaliteit krijgt aandacht in mestbeleid

Impossible Foods werkt ook aan een plantaardig alternatief voor melk

Nature's Pride helpt telers bij verantwoord watergebruik

Besmetting COVID-19 vastgesteld bij nertsenbedrijf in Meerlo

Vleesconsumptie in Nederland steeg in 2019

ING voorziet forse groei Europese markt voor vlees- en zuivelvervangers

wo 21 okt

Akkoord over algemene inzet voor hervorming GLB

Jaap Haanstra en Jan Cees Vogelaar worden geen voorzitter van LTO

Vleesbedrijven beducht op risico voor COVID 19 onder het personeel

Verrekening overschrijding CO2-sectorsysteem 2017

Bestrijding Turkse mot in chrysant met drones moet nog beter

Natuurorganisaties teleurgesteld over bereikte GLB-akkoord

Grote variatie in broeikasgasemissie op Koeien & Kansen-bedrijven

Arvesta introduceert veevoer dat zorgt voor een lagere methaanemissie

Aangepaste steekproefgroottes bij import plantaardig materiaal

Intelligente camera's gaan wilde zwijnen spotten in Engbertsdijksvenen

1
...