Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

wo 12 aug

Omschakelfonds moet transitie naar kringlooplandbouw stimuleren

Nieuwe Regeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Scholing

Zonnebrand zorgt voor grote schade in Belgische fruitteelt

Stikstofclaim en Agrifacts accepteren voorwaarden voor gesprek met LNV niet

CBb start project Fosfaatrechten 2

Boeren en natuur profiteren van kavelruil in Bokkenbroek bij Helvoirt

Waterschap Hunze en Aa's past beregeningsverbod aan

Suikersector in Europese Unie wil aanbod reguleren

Meldingen van hagel- en stormschade in Limburg en West-Brabant

Waterschap Brabantse Delta stelt onttrekkingsverbod in vanwege blauwalgen

Drone bepaalt beste oogstmoment van groenten

Schouten wil meer onafhankelijke agrarische bedrijfsadviseurs

Kabinet zet Samenwerkingsplatform arbeidsmigranten en COVID-19 op

Varkens dood door brand in vrachtwagen op A50

Voorstel voor scherper toezicht op biologische productie in Verenigde Staten

NWO zoekt onderzoeksvoorstellen op terrein van Aquatische voedselproductie

Geen beregening van kapitaalintensieve teelten overdag in Limburg

'Geen signalen dat Van Rooi zich niet aan coronaregels houdt'

Zoetwatertekort wordt in Zeeland steeds groter probleem

LLTB inventariseert animo voor dieselwacht

di 11 aug

Stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim nog niet in gesprek met ministerie

Schouten betreurt geschetst beeld over totstandkoming krachtvoermaatregel

CRV gaat berekening van vier kengetallen actualiseren

Raad van State moet oordelen over mestverwerking in Oss

Bijna 5,8 miljoen naar landbouw, groenvoorziening, visserij via NOW 2.0

LTO Noord is blij met plaatsen noodpompen door waterschap Hunze en Aa's

Uitbreiding onttrekkingsverbod in werkgebied waterschap Aa en Maas

Veel variatie in methaanemissie van melkkoeien

Aantal coronabesmettingen bij Westvlees opgelopen naar 74

CRV benoemt Egon Verheijden tot financieel directeur

Lagere omzet en winst voor Deltamilk in 2019

Avined blijft ijveren voor verificatieonderzoek bij Salmonella

Akkerbouwers experimenteren met elektrisch beregenen

Aviko Potato verwacht vrij gemiddelde opbrengst van fritesaardappelen

BPV wil via sectormerk BioEggie extra marktaandeel voor biologische eieren

Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt met onttrekkingsstops

'Rigoreuze keuze voor bioplastics zou enorm veel land en water vergen'

NEN-norm voor passieve monsterneming van ammoniak

Duizenden kippen dood na stalbrand in Beltrum

Waterschap Hunze en Aa's plaatst noodpompen voor extra wateraanvoer

ma 10 aug

Internetconsultatie Uitvoeringsregeling Meststoffenwet van start

Investeringen maken chrysantenteelt zonder gas technisch mogelijk

Nieuwe besmetting COVID-19 bij twee nertsenbedrijven

Coƶperatie DOC Kaas verliest bijna 20% van de melkaanvoer in 2019

Alexander Formsma wordt beleidsspecialist Energie bij Glastuinbouw Nederland

Van Westreenen Advies lanceert website Allesoverstikstof.nl

Wagenings team scoort met visie op Nederlands voedselsysteem in 2050

Bedrijven met meer dan 2000 koeien leveren 35% van de Amerikaanse melk

De Heus ziet nog veel kansen om te groeien

Kalf groeit goed op rubberen vloer en met extra melkpoeder

1
...