Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Better Biomass schemadocumenten worden herzien

Geplaatst: 22/07/2021 


Better Biomass is het certificatieschema waarmee de duurzaamheid van organische grondstoffen voor energietoepassingen en biobased producten kan worden aangetoond. Met Better Biomass kan onder meer worden aangetoond dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen in het kader van Richtlijn (EU) 2018/2001 (RED II) en Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen. De Better Biomass schemadocumenten worden herzien.

De vele interpretaties worden in NTA 8080 en NCS 8080 geïntegreerd om de bruikbaarheid te vergroten. Ook worden de niet-wettelijke duurzaamheidseisen tegen het licht gehouden met het oog op het duurzaamheidskader voor biogrondstoffen.

Better Biomass (NTA 8080) certificatie is sinds 2009 mogelijk. Sindsdien is veel veranderd en zijn de schemadocumenten die certificatie mogelijk maken aangepast om aan te sluiten op het wettelijk kader en op andere inzichten wat als duurzaam geproduceerde organische grondstoffen wordt beschouwd. De laatste edities van NTA 8080-1 met duurzaamheidseisen en NTA 8080-2 met eisen aan ketenbeheer dateren van december 2015. Het document met de spelregels voor certificatie, NCS 8080, dateert van augustus 2018.

Door middel van interpretaties die zijn vastgelegd in het Interpretatiedocument, is geborgd dat het Better Biomass schema actueel blijft. Het Interpretatiedocument is een omvangrijk document geworden. Met de herziening van NTA 8080-1:2015, NTA 8080-2:2015 en NCS 8080:2018-08, wordt beoogd om met een schoon interpretatiedocument te beginnen.

Better Biomass is al van toepassing op biobased producten en omvat een rapportageverplichting op het gebied van grondstofefficiëntie. De SER heeft afgelopen jaar een advies over een duurzaamheidskader voor inzet van biogrondstoffen uitgebracht, dat het kabinet verder uitwerkt. In het klimaatpakket van de Europese Commissie wordt ook ingezet op zo hoogwaardig mogelijke toepassing van biomassa. De herziening van het Better Biomass schema beoogt ook om concreet invulling te geven aan een dergelijk duurzaamheidskader.

Geïnteresseerde partijen kunnen hun belangstelling kenbaar maken via een e-mail aan info@betterbiomass.com. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Er wordt eerst gewerkt aan de Engelstalig versie van de schemadocumenten om ook experts van andere landen de mogelijkheid te bieden mee te doen aan de herziening. De eerste online vergadering is voorzien in september 2021.

bron: NEN, 22/07/2021

mail a friend printversie deel dit bericht via WhatsApp deel dit bericht op FaceBook deel dit bericht op LinkedIn deel dit bericht op Twitter