Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

LTO pleit voor ruimhartige definitie van rampgebied

Geplaatst: 22/07/2021 


De extreme wateroverlast in verschillende delen van Nederland, en in het bijzonder in Limburg, enorme schade toegebracht. LTO Nederland, LLTB, LTO Noord en ZLTO hebben een brief aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie gestuurd. De landbouworganisaties vragen om een adequate en snelle respons vanuit de overheid. Ze pleiten voor een ruimhartige definitie van het rampgebied.

Omdat het kabinet de wateroverlast formeel heeft gekwalificeerd al ramp, treedt nu de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in werking. Daarbij moet een ministeriële regeling worden opgesteld. Een belangrijk onderdeel hiervan is  het definiëren van het exacte rampgebied.

LTO pleit voor een ruimhartige definitie van het rampgebied en verzoekt het kabinet op zeer korte termijn te komen tot een werkbare definitie van het rampgebied die rechtdoet aan geleden schade voorbij provinciegrenzen.

Een ander belangrijk onderdeel van de ministeriële regeling is het vaststellen van de onverzekerde schade door aangewezen experts. LTO vraagt om een gecoördineerde, snelle en adequate totstandkoming van deze procedure. Daarbij zijn met name de zwaarst getroffen gebieden in Limburg urgent.

Omdat de overstromingen in de zomer plaatsvinden is de omvang van de ramp voor  de land- en tuinbouw groot. Voor veel boeren en tuinders is dit het moment waarop het oogstseizoen voor de deur staat. Ook dekken veel verzekeringen alleen schade veroorzaakt door hemelwater. De situatie van veel boeren en tuinders vraagt om een snelle, adequate respons.

Bij de verdere uitwerking van de wet, de ministeriële regeling en de communicatie daaromheen bieden LTO Nederland, LLTB, LTO Noord en ZLTO hun medewerking aan. Ze roepen tevens ondernemers die schade hebben door de wateroverlast op om deze schade zoveel mogelijk op beeld vast te leggen. Dat kan helpen om bij de taxatie tot een goede inschatting van de schade te komen.

bron: LTO Nederland, 21/07/2021

mail a friend printversie deel dit bericht via WhatsApp deel dit bericht op FaceBook deel dit bericht op LinkedIn deel dit bericht op Twitter