Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

FDF en DDB zien Schouten alsnog voorstellen Landbouwcollectief oppikken

Geplaatst: 21/07/2021 


Op dinsdag 20 juli stuurde minister Schouten van LNV een brief over de uitwerking managementmaatregelen melkveehouderij ten behoeve van stikstofreductie naar de Tweede Kamer. De voorgestelde managementmaatregelen blijken vrijwel dezelfde als wat in november 2019 door het collectief van landbouworganisaties aan oplossingen werd aangedragen, constateren de organisaties Farmers Defence Force (FDF) en Dutch Dairymen Board (DDB). 

Farmers Defence Force en Dutch Dairymen Board zijn verontwaardigd dat oplossingen die al in november 2019 vanuit het landbouwcollectief werden aangedragen en destijds weinig gehoor vondenin overleg met het ministerie, ruim anderhalf jaar later wel als een praktische aanpak wordt aanvaard.

Ze stellen alleen vast dat er feitelijk geen vergoeding is voor de reductie in stikstofemissie die boeren realiseren via voer- en weidegangmaatregelen. Dat was wel een voorwaarde voor het landbouwcollectief. Ze vinden dat de minister bovendien erg gemakkelijk stelt dat de voer- en weidegang maatregelen nauwelijks extra kosten betekenen voor veehouderijbedrijven.

Farmers Defence Force en Dutch Dairymen Board stellen daarnaast vast dat de minister wil inzetten op draagvlak voor de aanpak vanuit de landbouwsector. De twee organisaties wijzen er echter op dat veel van de partijen waarmee de minister de aanpak heeft besproken, niet een mandaat hebben waardoor ze voor melkveehouders kunnen spreken. Voor het landbouwcollectief gold dat wel.


mail a friend printversie deel dit bericht via WhatsApp deel dit bericht op FaceBook deel dit bericht op LinkedIn deel dit bericht op Twitter