Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Kabinet houdt 11 mol van ontwikkelreserve vrij voor PAS-melders

Geplaatst: 20/07/2021 


In de wet stikstofreductie en natuurverbetering is vastgelegd dat de meldingenproblematiek ontstaan na uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof binnen afzienbare termijn wordt opgelost. Voor de meldingen waar stikstofruimte voor nodig blijkt, kent het kabinet met prioriteit 11 mol van de ontwikkelreserve toe aan de meldingen. Dat schrijft minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer. 

De depositieruimte die nodig is om meldingen te legaliseren komen deels beschikbaar via de effecten van de sanering varkenshouderij, de gerichte opkoop en de landelijke beëindigingsregeling veehouderij. Om gemelde activiteiten waar nodig van een individuele vergunning te voorzien, zal gebruik worden gemaakt van het stikstofregistratiesysteem.

Voor de gevallen waar het eventueel niet mogelijk blijkt om meldingen via mitigatie met bronmaatregelen in een vergunning om te zetten, wordt onderzocht of de ADC-toets kan worden doorlopen. Zodoende moet het mogelijk zijn om alle meldingen van een passende vergunning te voorzien, aldus Schouten.

Voor de formele legalisatie moeten de effecten van de te nemen bronmaatregelen vast staan, en moet worden aangetoond dat de maatregelen additioneel zijn aan wat nodig is voor behoud en de instandhoudingsdoelstellingen. Dat is volgens de minister echter niet belemmerend voor de voortgang van de huidige gemelde activiteiten. Rijk en provincies wijzen handhavingsverzoeken af.

Schouten heeft met de banken gesproken over financieringsproblemen die bij PAS-melders kunnen ontstaan. Banken zien hiervoor op dit moment geen structurele oplossing. Ze achten een definitieve vergunning noodzakelijk alvorens ze een bedrijf van nieuwe  financiering voorzien.

bron: Ministerie van LNV, 16/07/2021

mail a friend printversie deel dit bericht via WhatsApp deel dit bericht op FaceBook deel dit bericht op LinkedIn deel dit bericht op Twitter