Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Contourennota programma Stikstofreductie en Natuurverbetering

Geplaatst: 20/07/2021 


In de brief die minister Schouten van LNV vrijdag 16 juli naar de Tweede Kamer heeft gezonden over de stand van zaken van aspecten van de structurele aanpak van de stikstofproblematiek heeft zij als bijlage ook de contourennota programma Stikstofreductie en Natuurverbetering meegezonden. Daarnaast heeft ze een overzicht meegezonden over voortgang van bronmaatregelen zoals de stand van zaken in juni 2021 was.

Schouten verwacht via de gerichte uitkoop piekbelasters rond Natura 2000-gebieden een verlaging van de depositie met 9,1 mol stikstof per hectare per jaar in 2030. Er is een verhoging van het budget voor de regeling is voorzien. Verder wordt voor de tweede tranche-regeling het mogelijk maken van verplaatsing onderzocht. De eerste tranche van de regeling is in uitvoering. De komende periode vindt de uitkoop van bedrijven plaats. Daarnaast wordt gewerkt aan de inrichting van de tweede tranche.

Met een Landelijke beëindigingsregeling piekbelasters veehouderij verwacht de minister de depositie in 2030 met 16 tot 35 mol per hectare per jaar te kunnen verlagen. Er wordt een conceptregeling voorbereid en de verwachte openstelling voor deze regeling is voorzien in het tweede kwartaal van 2022. De regeling wordt in de zomer afgerond en naar verwachting rond 1 september ingebracht voor de internetconsultatie en voor toetsing door de Europese Commissie aan de staatssteunkaders.

De contourennota programma Stikstofreductie en Natuurverbetering en het Overzicht voortgang bronmaatregelen per juni 2021 zijn te vinden op de website van het ministerie van LNV.

bron: Ministerie van LNV, 16/07/2021

mail a friend printversie deel dit bericht via WhatsApp deel dit bericht op FaceBook deel dit bericht op LinkedIn deel dit bericht op Twitter