Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Waterschap evalueert beregeningsregels voor Drentsche Aa-gebied

Geplaatst: 20/07/2021 


Omdat er in het Drentsche Aa-gebied geen water aangevoerd kan en mag worden, moet er zorgvuldig omgegaan worden met beregenen. Daarom mag er in het stroomgebied van de Drentsche Aa niet worden beregend uit oppervlaktewater en mag het beregenen uit grondwater alleen onder voorwaarden. Waterschap Hunze en Aa's houdt de huidige regels op verzoek van de agrarische sector opnieuw tegen het licht.

Ruimere regels voor beregening mogen geen onaanvaardbare nadelige effecten hebben  voor derden en voor de bijzondere natuur in het gebied. Het waterschap heeft een klankbordgroep ingesteld die zich buigt over een nieuw beregeningsbeleid, met vertegenwoordiging vanuit de landbouw, Staatsbosbeheer, Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Agrarische Natuur Drenthe, Drents Particulier Grondbezit, de waterbedrijven en de provincie Drenthe.

Voor het onderzoek is het het grondwatermeetnet uitgebreid met extra peilbuizen. Voor de doorrekening van de effecten van beregening uit grondwater, gebruikt het waterschap een nieuw geohydrologisch model. Dat model bevat ook informatie over de huidige beregeningsputten en over de bodemgesteldheid.

Een belangrijke vervolgstap is de terugkoppeling van de modelresultaten en het toetsen van resultaten aan de gegevens en ervaringen van de boeren. In september zal daar een bijeenkomst voor worden gehouden. Na deze bijeenkomst zullen eventuele aandachts- en verbeterpunten worden verwerkt in de analyse. Daarnaast is er aandacht voor Natura 2000-wetgeving die mogelijk een begrenzing geeft voor een nieuw beregeningsbeleid.

bron: Waterschap Hunze en Aa's, 20/07/2021

mail a friend printversie deel dit bericht via WhatsApp deel dit bericht op FaceBook deel dit bericht op LinkedIn deel dit bericht op Twitter