Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Geen significant effect van emissiearme vloeren bij referentiemetingen

Geplaatst: 20/07/2021 


In een onderzoek van Wageningen Livestock Research zijn tussen oktober 2018 en februari 2019 op 18 melkveebedrijven in totaal 130 referentiemetingen over een periode van 24 uur uitgevoerd naar de stalemissie van methaan, ammoniak en lachgas. De emissie van ammoniak was wel lager in stallen met emissiearme vloeren, maar door de grote spreiding tussen bedrijven zijn deze verschillen niet significant.

De gemiddelde stalemissie voor methaan bedroeg 189 kilo per dierplaats per jaar. Voor ammoniak was de gemiddelde omgerekende emissie per jaar 13,4 kilo per dierplaats en voor lachgas werd gemiddeld een emissie van 0,59 kilo per dierplaats per jaar gemeten. De emissieniveaus per dierplaats per jaar bleken hoger dan uit eerdere metingen op melkveebedrijven tussen 2008 en 2012 was gebleken.

Van alle 18 bedrijven was 1 bedrijf biologisch, op 2 bedrijven waren er MRIJ-koeien gehuisvest. De overige 16 bedrijven hadden Holstein koeien. Er waren 11 bedrijven met een automatisch melksysteem. Er werd gemeten op 12 bedrijven met een traditionele roostervloer. Zes bedrijven hadden emissiearme dichte vloeren van verschillende typen.

De onderzoekers konden geen significante verschillen in de emissie tussen de verschillende subgroepen vaststellen als gekeken werd naar het vloertype van de stal, het ras of de  deelname aan het project Koeien en Kansen. De emissie van ammoniak was bij traditionele roostervloersystemen groter dan bij dichte vloeren, terwijl het ventilatiedebiet lager was, maar door de grote spreiding tussen bedrijven zijn deze verschillen niet significant.

Meer informatie is te vinden in de publicatie 'Monitoring van methaan-, ammoniak-, en lachgasemissies uit melkveestallen' van Wageningen Livestock Research.

bron: Wageningen Livestock Research, juli 2021, 

mail a friend printversie deel dit bericht via WhatsApp deel dit bericht op FaceBook deel dit bericht op LinkedIn deel dit bericht op Twitter