Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

College van Westland stelt ‘Ontwikkelperspectief Floragebied’ vast

Geplaatst: 11/06/2021 


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland heeft het ‘Ontwikkelperspectief Floragebied’ vastgesteld en voor goedkeuring aan de gemeenteraad aangeboden. Het ontwikkelperspectief geeft inzicht in de manier waarop het Floragebied in zijn algemeenheid en een campus in het bijzonder kunnen bijdragen aan het stimuleren van kennis en innovatie in de glastuinbouw. 

Het Floragebied is een gebied van 95 hectare en bestaat uit het huidige veilingterrein van 54 hectare van FloraHolland, het Mars-terrein van 12 hectare, de Greenport Horti Campus van 18 hectare en 11 hectare aan wegen en groen. Bij FloraHolland in Naaldwijk zijn veranderingen op komst. De veiling wordt dankzij nieuwe technologie groter in omzet, maar compacter in omvang. Daarmee komt er ruimte vrij op en rond het huidige veilingterrein. Dat biedt mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen in dit gebied.  

Het ontwikkelperspectief bestaat uit twee onderdelen: een inhoudelijke visie op de doorontwikkeling van de Greenport Horti Campus en een inspiratiebeeld voor de ruimtelijke ontwikkeling. Inhoudelijk is gekozen voor de verdere ontwikkeling van een ‘business driven campus’. Op een dergelijke campus ontmoeten talent, bedrijfsleven, kennisinstituten en universiteiten elkaar rondom innovatieve vraagstukken. Hier ontstaan nieuwe ideeën, krijgen studenten colleges in het werkveld en ontstaan interessante cross-overs tussen verschillende vakrichtingen. 

De ruimtelijke verkenning heeft een inspiratiebeeld opgeleverd waarbij het hart van de campus komt te liggen tussen het World Horti Center en de ingang van FloraHolland. Op de campus komt ruimte voor startups, maar ook voor woningen voor studenten en kenniswerkers. Elders in het Floragebied, buiten het campusterrein, komt ruimte voor appartementen voor starters, senioren en arbeidsmigranten. Het gebied moet een groene uitstraling krijgen, waarbij er mogelijkheden komen voor hoogbouw.

In het ontwikkelperspectief wordt ook uitgegaan van de realisatie van een lightrail tussen Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal. In het Floragebied is een nieuw station voorzien. Naast de lightrail naar Rotterdam en Den Haag wordt gestreefd naar snelle busverbindingen met Delft en Rijswijk.

Het ontwikkelperspectief vloeit grotendeels voort uit het participatietraject dat begin 2021 heeft plaatsgevonden, waarbij ideeën zijn aangedragen voor de toekomst van het Floragebied. Het ontwikkelperspectief sluit nauw aan op een aantal rode draden die in deze ideeën te onderscheiden zijn.

Op 7 juli wordt het ontwikkelperspectief besproken in de gemeenteraad. Als de raad een positief besluit neemt, is de volgende stap het verder uitwerken van het ontwikkelperspectief tot een uitgewerkt Ontwikkelplan. Daarnaast zal met de twee grote grondeigenaren overlegd moeten worden op welke manier er samengewerkt kan worden.

bron: Gemeente Westland, 11/06/2021

mail a friend printversie deel dit bericht via WhatsApp deel dit bericht op FaceBook deel dit bericht op LinkedIn deel dit bericht op Twitter