Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Nederlandse uitwerking gevraagd van Europees Organic Action Plan

Geplaatst: 04/05/2021 


Bionext, Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut, Bio Academy, CLM en Delphy pleiten voor meer budget voor onderzoek en innovatie in de biologische sector. In een  manifest opgesteld door 6 verschillende partijen pleiten de organisaties voor negen concrete acties voor Nederland.

Eind maart presenteerde de Europese Commissie het Organic Action Plan 2021 - 2027. Dit plan is een uitwerking van de ‘Farm to Fork’ strategie waarin de Europese Commissie de ambitie uitspreekt om de biologische landbouw in de Europese Unie tot 2030 te laten groeien naar een aandeel van 25% in het totale lanbouwareaal. Met het Organic Action Plan wordt een concreet plan voor de lidstaten geboden hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de ambities van de Europese Unie.

Een belnagrijk onderdeel van het actieplan is gericht op kennisontwikkeling en kennisverspreiding op het gebied van biologische landbouw en voeding. Zo wil de Europese Commissie het aandeel van onderzoek en innovatie vergroten en ten minste 30% van de totale Europese begroting voor onderzoeks- en innovatieacties in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid specifiek inzetten voor de biologische sector.

In een speciaal manifest opgesteld door 6 verschillende partijen pleiten de ondertekenaars voor negen concrete acties voor Nederland:

  1. Een nationale ambitie voor groei van het biologisch landbouwareaal en marktaandeel van biologische voeding.
  2. Een nationale onderzoeksagenda voor onderzoek ten behoeve van de biologische landbouw en voeding gebaseerd op het oplossen van sectorale knelpunten.
  3. Een geoormerkt onderzoeksbudget specifiek voor de biologische sector dat los staat van het topsectorenbeleid. Dit onderzoeksbudget is toegankelijk en financieel kostendekkend voor zowel universitair als praktijkonderzoek van toegepast onderzoeksorganisaties en andere onafhankelijke organisaties.
  4. De ondertekenaars van dit manifest nadrukkelijk betrekken bij het opstellen van de sectorale onderzoeksagenda.
  5. Het organiseren van actieve kennisuitwisseling tussen de onderzoeksagenda voor de biologische landbouw en de onderzoeksagenda voor de verduurzaming van de gangbare landbouw.
  6. Faciliteren van de koppeling tussen onderzoek, advies en de praktijk.
  7. Ondersteunen van de coördinatie van een dergelijk programma over biologische landbouw en voeding.
  8. Doorontwikkeling van de Biokennisbank als centrale hub voor praktijkkennis over de biologische landbouw en voeding.
  9. Een nauwe verbinding, samenwerking en uitwisseling van dit onderzoek met de reguliere landbouw zodat er een intensieve kruisbestuiving en ontwikkeling kan ontstaan.

bron: Bionext, 04/05/2021

mail a friend printversie deel dit bericht via WhatsApp deel dit bericht op FaceBook deel dit bericht op LinkedIn deel dit bericht op Twitter