Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

FrieslandCampina doet voorstel voor nieuwe vorm van ledenfinanciering

Geplaatst: 08/04/2021 


Het bestuur van zuivelcoöperatie FrieslandCampina heeft op 8 april een voorstel voor de ledenfinanciering met alle leden-melkveehouders gedeeld. De kern van het voorstel betreft een koppeling van een belangrijk deel van het ledenkapitaal aan de melkleverantie van de leden en een coöperatieve oplossing voor de verhandelbaarheid van ledenobligaties-vrij.

Het bestuur vindt vernieuwing van de ledenfinanciering nodig voor de toekomstige verhandelbaarheid van ledenobligaties-vrij, om de scheefgroei van ingebracht kapitaal te verminderen en de kwaliteit van het eigen vermogen van de onderneming te verbeteren.

Het coöperatiebestuur stelt voor om per 100 kilo geleverde melk 8,00 euro aan leveringscertificaten uit te geven aan de leden-melkveehouders. Voor het bepalen van de eerste uitgifte van leveringscertificaten, geldt de hoeveelheid geleverde melk in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021.

Leden die minder dan 8,00 euro per 100 kilo melk aan ledenobligaties-vast of ledencertificaten hebben, kunnen over een periode van 10 jaar naar dat niveau 'groeien' door middel van een lening die wordt verstrekt door de coöperatie. Om de liquiditeit van de ledenobligaties-vrij te ondersteunen, is het voorstel dat de coöperatie een eventuele onbalans op de interne handelsmarkt van ledenobligaties-vrij in eigen ledenkring oplost.

Het fundament van de zuivelonderneming wordt met het voorstel voor de vernieuwde ledenfinanciering sterker, omdat het kapitaal in de vorm van leveringscertificaten bijdraagt aan het weerstandsvermogen van de onderneming. Als de leveringscertificaten per 1 januari 2022 worden geïntroduceerd, is het voorstel om de regeling 'Gebalanceerde groei' te laten vervallen.

In verband met de introductie van leveringscertificaten is het voorstel om ook het reserveringsbeleid van de onderneming aan te passen. Het huidige reserveringsbeleid bestaat uit een contante nabetaling van 35% van de winst, 10% uitkering in ledenobligaties en 55% toevoeging aan de algemene reserves. Het voorlopig voorstel is om over het boekjaar 2021 en 2022 40% van de winst uit te keren als contante nabetaling en 60% toe te voegen aan de algemene reserves.

Tijdens de voorjaarsledendialoog zal de leden om input worden gevraagd, alvorens om besluitvorming door de ledenraad wordt gevraagd. Op 12 april gaat deze dialoog van start, waarin de leden vragen kunnen stellen over het voorstel en hun mening kunnen geven. Besluitvorming over de vernieuwde ledenfinanciering staat gepland op 16 juni 2021. Bij goedkeuring door de ledenraad gaat de nieuwe ledenfinanciering per 1 januari 2022 van start.

bron: FrieslandCampina, 08/04/2021

mail a friend printversie deel dit bericht via WhatsApp deel dit bericht op FaceBook deel dit bericht op LinkedIn deel dit bericht op Twitter