Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

FrieslandCampina realiseert klimaatneutrale groei tussen 2010 en 2020

Geplaatst: 23/02/2021 


In 2010 stelde zuivelconcern FrieslandCampina om tot aan 2020 klimaatneutraal te groeien. Dat doel heeft het bedrijf weten te realiseren. De totale gerapporteerde uitstoot van broeikasgassen was in 2020 is lager dan in 2010, terwijl het productievolume in dezelfde periode met 13,6% groeide.

FrieslandCampina publiceert sinds 2010 zijn broeikasgasemissies via jaarlijkse duurzaamheidsverslagen. Sinds 2018 maken deze deel uit van het geïntegreerde jaarverslag. De berekeningen voor de klimaatneutrale groeidoelstelling 2010-2020 zijn aangeleverd en onderzocht door derden. Verder werd accountant PwC gevraagd om de jaarverslaglegging te beoordelen en daarin staan ook de duurzaamheidsprestaties, inclusief de uitstoot van broeikasgassen, vermeld.

In 2010 bedroeg het productievolume van de leden melkveehouders 8.859 miljoen kilo. De  totale uitstoot aan broeikasgassen op de melkveebedrijven, bij transport van het melkveebedrijf naar productielocaties van FrieslandCampina en de verwerking van de melk tot zuivelproducten bedroeg 13.108 kton CO2-equivalenten.

In 2020 werd door FrieslandCampina 10.064 miljoen kilo melk van leden melkveehouders verwerkt en dat ging gepaard met een broeikasgasuitstoot 13.039 kton CO2-equivalenten. In combinatie met andere maatregelen is de emissie van broeikasgassen per kilo melk tussen 2010 en 2020 met 8% gedaald tot 1,22 kilogram CO2-equivalenten per kilo.

bron: FrieslandCampina, 23/02/2021