Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

De Marke wil kringlopen sluiten door hoge benutting dierlijke mest

Geplaatst: 23/02/2021 


Op KTC de Marke wordt al jaren gewerkt aan het optimaal benutten van dierlijke mest. Zo heeft dit proefbedrijf ervaring opgedaan met het scheiden van mest in een dunne en dikke fractie en het toevoegen van water aan drijfmest. Ook werkt De Marke met het vergisten van mest, het strippen van dunne fractie van digestaat en het toepassen van groene weide meststof als gedeeltelijke kunstmestvervangers. Al deze toepassingen leveren in meer of mindere mate een bijdrage aan een hogere benutting van dierlijke meststoffen.

De komende jaren zal  op De Marke meer kunstmest worden vervangen door stikstof uit dierlijke mest. Deze extra stikstof komt vooral beschikbaar door een betere benutting van de mest op het bedrijf zelf. Eén van de maatregelen om de eigen mest beter te benutten is het toevoegen van water aan drijfmest.

De inschatting is dat het een verbeterde stikstofwerking opgelevert van 0,2 tot 0,4 kilo stikstof per kuub mest bij een verhouding 1 deel water op 2 delen mest. Dit is een indicatie afgeleid van resultaten uit diverse onderzoeken en demonstraties. Bij 55 kuub mest per hectare per jaar is dat een voordeel van maximaal 20 kilo stikstof per hectare per jaar. Dit leidt  tot een daling van het stikstofbedrijfsoverschot van 20 kilo stikstof.

De Marke werkt ook met het scheiden van mest in een dunne en dikke fractie. Deze maatregel leidt niet tot een betere benutting van stikstof en fosfaat. Het voordeel van het scheiden is vooral dat deze meststoffen gerichter in te zetten zijn op de verschillende percelen. De fosfaatrijke dikke fractie gaat naar de percelen met een lage fosfaattoestand, terwijl de dunne fractie naar graslandpercelen zonder klaver gaat.

De mestvergister op De Marke zorgt bezorgt de vergiste mest een betere werkingscoëfficiënt voor stikstof. Uit onderzoek in 2015 en 2016 blijkt dat de stikstofwerkingscoëfficiënt gemiddeld verbetert met 20%. Dit betekent bij 55 kuub per hectare een winst van maximaal 15 kilo stikstof per hectare per jaar. Dit heeft  een gunstig effect op het stikstofbodemoverschot.

Daarnaast is er op De Marke ook gekeken naar het effect van het strippen van dunne fractie van digestaat. Het strippen van de minerale stikstof uit het digestaat zorgt voor het verminderen van de ammoniakemissie bij de opslag en aanwending. Het resulteert in 22 kilo stikstof per hectare per jaar extra bij een gift van 55 kuub per hectare.

Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar de werking van Groene Weide Meststof op het proefbedrijf in Hengelo. Dat is een raffinageproduct uit digestaat, van met name varkensdrijfmest en co-producten. Het product wordt op maat gemaakt. Belangrijk is dat de stikstofwerking van de meststof vergelijkbaar is met kunstmest.