Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Waterschap Vechtstromen wil geen gebruik van glyfosaat op pachtgrond

Geplaatst: 23/02/2021 


Waterschap Vechtstromen geeft circa 250 hectare grond in pacht uit aan boeren. In de toekomst zal daar in de toekomst door de pachtende boer geen glyfosaat meer gebruikt mogen worden. In de bestuursvergadering van het waterschap steunde een meerderheid een motie waarin voor dat verbod werd gepleit. 

Er zijn meer overheden die in pachtcontracten een restrictie opnemen waarbij het gebruik van glyfosaat wordt verboden. Daarbij gaat het met name om gemeenten en provincies. Waterschap Vechtstromen zal het verbod alleen hanteren bij het afsluiten van nieuwe pachtcontracten. Voor de huidige pachters moet er een compensatieregeling komen als zij geen glyfosaat meer gebruiken.

bron: Nieuwe Oogst, 22/02/2021