Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Akkoord over praktische uitvoering Bedrijfsgezondheidsplan en KoeAlert

Geplaatst: 22/02/2021 


ZuivelNL en de Stichting Geborgde Dierenarts hebben afspraken gemaakt over de invulling van het voor veehouders verplichte bedrijfsgezondheidsplan. Aan dit bedrijfsgezondheidsplan wordt de officiële controle op grond van de Europese hygiëneverordening  door een geborgde dierenarts.

Het format van het  bedrijfsgezondheidsplan is vrij. Zowel KoeKompas als de door Stichting Geborgde Dierenarts ontwikkelde tool kunnen invulling geven aan de wettelijke verplichting tot het opstellen van een bedrijfsgezondheidsplan. Ten behoeve van de borging vraagt de Stichting Geborgde Dierenarts de bij de stichting aangesloten dierenartsen gebruik te maken van de door de stichting ontwikkelde tool.

ZuivelNL zal het delen van data uit KoeKompas met de tool van Stichting Geborgde Dierenarts faciliteren, met inachtneming van de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hier is inmiddels een werkgroep voor in het leven geroepen. KoeKompas valt onder het kadermodel bedrijfsgezondheidsplan voor melkveebedrijven deel C, waardoor de data uitwisseling is afgebakend.

De officiële controle valt onder het kader model bedrijfsgezondheidsplan voor melkveebedrijven deel D. De officiële controle door een door geborgde dierenarts kan tevens invulling geven aanhet jaarlijks reguliere KoeAlert. Om dubbele werkzaamheden te voorkomen wordt de veehouder geadviseerd het resultaat van de officiële controle te delen met de zuivelverwerker met inachtneming van de privacyregels. Het faciliteren hiervan wordt meegenomen in de werkgroep.

Geconstateerde ernstige tekortkomingen bij een officiële controle moeten door de geborgde dierenarts gemeld worden bij de NVWA en COKZ . Naast de uitvoering van het bedrijfsgezondheidsplan en de officiële controle hebben de melkveehouders en de zuivelverwerkers een eigen verantwoordelijkheid in de uitvoering van de hygiëneverordening zoals ingevuld via private kwaliteitssystemen. Hieruit kunnen signaal gestuurde KoeAlerts volgen. Deze signaal gestuurde KoeAlerts moeten op verzoek van de veehouder uitgevoerd worden door een dierenarts.

bron: ZuivelNL, 22/02/2021