Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Ambitie om in 2030 in glastuinbouwgebied Alton fossielvrij te telen

Geplaatst: 19/02/2021 


De bedrijven in het glastuinbouwgebied Alton hebben de ambitie om vanaf 2030 te telen zonder inzet van fossiele brandstoffen. Dat is mogelijk wanneer er nabij het gebied 3 tot 5  windturbines worden geplaatst. Dat staat in de gebiedsvisie energie die voor het gebied bij Heerhugowaard is gemaakt door het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Greenport Noord-Holland Noord in samenwerking met de gemeente, de provincie Noord-Holland, de Ondernemersvereniging Alton, HVC en de Rabobank.

In het glastuimbouwgebied Alton zijn 26 bedrijven actief. De afgelopen jaren vestigden onder meer de bedrijven Gootjes AllPlant, Verver Export en Hortimare zich in het gebied. Amigo Plant wil het teeltareaal in Alton flink uitbreiden.

Een deel van het kassengebied is al aangesloten op het warmtenet van HVC. Het doel in om dit warmtenet de komende jaren nog verder worden uit te rollen. In 2030 zou er gebruik gemaakt moeten worden van geothermie voor het warmtenet.

Om ook elektriciteit te kunnen gebruiken zonder inzet van fossiele brandstoffen wordt met name gedacht aan windenergie. De schatting is dat er 3 grote of 5 kleinere windturbines nodig zijn om aan de elektriciteitsvraag vanuit het gebied te kunnen voldoen. De betrokken partijen bij de gebiedsvisie gaan kijken of windturbines inpasbaar zijn in het gebied.

bron: Noodhollands Dagblad, 30/01/2021