Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Veel kleine agrarische bedrijven zonder opvolger

Geplaatst: 13/01/2021 


Van de Nederlandse agrarische bedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder had vorig jaar 59% geen bedrijfsopvolger. Vooral bij kleine en zeer kleine bedrijven was er vaak geen opvolger beschikbaar. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat er een bedrijfsopvolger was. Dit meldt CBS op basis van voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2020.

In 2020 waren er in Nederland ruim 52.000 agrarische bouwbedrijven, waarvan ruim 27.000 met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder. Van deze bedrijven hadden er ongeveer 11.000 een bedrijfsopvolger en 16.000 niet.

Bedrijfsgrootte speelt een belangrijke rol bij de bedrijfsopvolging. Vooral op grote en middelgrote bedrijven is er meestal een opvolger beschikbaar. Van de grote bedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder had 70% in 2020 een bedrijfsopvolger, bij middelgrote bedrijven was dit bijna 50%.

Het percentage bedrijfsopvolgers voor grote en middelgrote bedrijven zat sinds 2004 in de lift, maar is van 2012 tot 2020 iets afgenomen. Het aandeel bedrijfsopvolgers op bedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder nam in deze periode voor grote bedrijven af van 71% naar 70% en voor middelgrote bedrijven van 56% naar 49%.

Voor de kleine bedrijven is het percentage bedrijfsopvolgers iets gestegen van 28% naar 29%. Van de zeer kleine bedrijven heeft 18% een opvolger. Deze bedrijven bezitten 3% van het totale landbouwareaal en zijn verantwoordelijk voor minder dan 1% van de totale landbouwproductie.

Het animo voor bedrijfsovername is het grootst bij melkveebedrijven. Op bijna twee derde van de melkveebedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder was er in 2020 een bedrijfsopvolger. Hiermee is het animo om een melkveebedrijf over te nemen anderhalf keer zo groot als op een doorsnee landbouwbedrijf. Ook voor geitenbedrijven is de belangstelling voor bedrijfsovername groot. Voor 54% van de geitenbedrijven stond een bedrijfsopvolger klaar.

bron: CBS, 13/01/2021