Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Glastuinbouwsector wil afspraak over CO2-emissie aanpassen

Geplaatst: 11/01/2021 


De glastuinbouwsector heeft naar verwachting in 2020 meer CO2 uitgestoten dan het plafond van 4,6 megaton dat met de overheid is afgesproken. Dit komt door areaalgroei en meer gebruik van warmtekrachtkoppelingen in de sector. Glastuinbouw Nederland wil dat het doel in het convenant opnieuw wordt becijferd.

Er bestaat wat onduidelijkheid over de grootte van het glastuinbouwareaal. Bij de Landbouwtellingen was er tussen 2014 tot 2018 een krimp van het areaal van circa 9.500 hectare naar ongeveer 9.000 hectare. In 2019 was er een groei van 700 hectare en in 2020 zou er nogmaals een uitbreiding zijn met 750 hectare naar een totaalareaal van 10.450 hectare.

De uitbreiding van het areaal komt niet overeen met het verschil tussen nieuwbouw en sloop van kassen. Het lijkt er op dat meer bedrijven de Landbouwtellingen in 2019 en 2020 hebben ingevuld. Meer duidelijkheid daarover is gewenst omdat areaalcijfers mede bepalend zijn voor de berekening van de CO2-emissie van de sector.

Glastuinders hebben ook vaker de warmtekrachtkoppelingsinstallatie ingezet in de afgelopen jaren en dat zorgt ook voor extra emissie. Tuinders anticipeerden op de gunstige verhouding tussen gas- en elektriciteitsprijzen en de heffing opslag duurzame energie ODE waardoor glastuinders aanzienlijk meer belasting moeten betalen voor elektriciteit. Ook worden de installaties ingezet om CO2 te produceren voor de teelt.

Omdat het totale rendement van WKK's veel beter is dan dat van grote energiecentrales, heeft de toegenomen verkoop van elektriciteit in de glastuinbouw een positief effect op de nationale CO2-emissiereductie. Dit wordt niet aan de glastuinbouw toegerekend. In de becijferingen gaat het alleen om de CO2 die de sector op locatie uitstoot.

Omdat het areaal volgens de laatste Landbouwtellingen is gestegen en glastuinders meer stroom hebben geleverd aan het net, vindt Glastuinbouw Nederland dat een nieuwe technische correctie van de CO2-afspraak met de overheid nodig is. Het ministerie van LNV heeft nader onderzoek aangekondigd en het overleg daarover zal naar verwachting in het voorjaar tot een besluit leiden.

bron: Nieuwe Oogst, 11/01/2021