Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Topsector ondersteunt 4 onderzoeksprojecten in de akkerbouw

Geplaatst: 20/11/2020 


De Topsector Agri & Food heeft 4 nieuwe onderzoeksvoorstellen van de Brancheorganisatie Akkerbouw goedgekeurd. Het gaat om onderzoek en kennisverspreiding over bodem, bemesting, stengelaaltjes en gewasresten. De totale investering van de akkerbouwsector bedraagt 1,9 miljoen euro. Door bijdragen van andere partijen en een verdubbeling door de Topsector is de totale waarde van de projecten meer dan 8 miljoen euro.

Wageningen University & Research voert de onderzoeken uit. De projecten gaan begin 2021 van start. Het gaat om de volgende projecten:

Moleculaire karakterisering waardplantenstatus van rassen van stengelaaltjes
Er zijn meer dan 20 stengelaaltjesrassen met verschillende waardplanten. Er is nu geen inzicht in de rassen die in Nederland voorkomen. In het onderzoeksproject wordt de waardplantenstatus van in Nederland voorkomende stengelaaltjesrassen in beeld gebracht. Daardoor kunnen akkerbouwers maatregelen nemen die passen bij het desbetreffende ras.

Beter Bodembeheer, integraal en naar de praktijk
In dit project wordt nieuwe kennis ontwikkeld die wordt gecombineerd met kennis opgedaan uit eerdere onderzoeken over bodembeheer. Dat moet resulteren in praktische adviezen voor boeren en erfbetreders

Betere stal, betere mest, betere oogst
Dit project richt zich op het tot waarde brengen van mest uit nieuwe stalsystemen. Het is van belang dat nieuwe meststromen aansluiten bij de behoeften van de afnemers waaronder akkerbouwers.

Rol van gewasresten voor bladpathogenen van suikerbiet in het bouwplan
Dit project richt zich op de rol van gewasresten van diverse gewassen, groenbemesters en onkruiden op de overleving van ziekteverwekkers van suikerbiet in het bouwplan. Het gaat om de percelen in de jaren dat er geen bieten staan.

bron: Brancheorganisatie Akkerbouw, 20/11/2020