Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Delphy experimenteert met sapstroom- en stengeldiametersensor

Geplaatst: 20/11/2020 


In het Delphy Improvement Centre wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van sensoren die de sapstroom meten. Ook wordt ervaring opgedaan met het meten van de stengeldiameter via sensoren. Op termijn kunnen de meetgegevens die met deze sensoren worden verkregen een nuttige aanvulling zijn op de klimaat- en gewasdata die telers nu al benutten.

De sensoren waar Delphy mee werkt zijn afkomstig van de Belgische producent 2Grow. Ze worden onderaan de stengel van een plant bevestigd. Het onderzoek vindt plaats bij de de teelt van tomaat. Met vier sets sensoren, wordt tijdens de gehele teelt eens per vijf minuten een meting uitgevoerd.

De sapstroommeter brengt het verloop van de sapstroom door de stengelbasis in beeld. De meting vindt uitwendig plaats. Als de plant in rust is, staat de sapstroom nagenoeg stil. Zodra het licht wordt, neemt de waterstroom snel toe, om rond het middaguur zijn piek te bereiken. Naarmate de instraling afneemt, neemt de sapstroom in sterkte af. Via de metingen is ook zichtbaar hoe de plant reageert op het aan- of uitschakelen van belichting en het bijstellen van de stand van de schermen.

Via de metingen van de stengeldiameter is zichtbaar dat de diameter het grootst is als de plant in rust is en de plantencellen volledig op spanning zijn. Als de verdamping en de sapstroom op gang komt, daalt de turgordruk en neemt de diameter iets af. De ontwikkeling van de stengeldiameter in de tijd zegt ook iets over de plantbalans. Een deel van de hoeveelheid suikers die tijdens de fotosynthese wordt aangemaakt, gaat naar de stengels en wordt aangewend voor diktegroei. Een snelle diktegroei kan wijzen op een te vegetatieve ontwikkeling van het gewas, wat ten koste gaat van de vruchtgroei en productie op langere termijn.

bron: Glastuinbouw Waterproof, 19/11/2020