Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

BTG GGI zet in op praktijkleren

Geplaatst: 20/11/2020 


De Bedrijfstakgroep Groen Grond Infra zet in op 'Leren door de praktijk te ervaren'. Dit benadrukte de BTG GGI nogmaals in hun meest recente vergadering. Momenteel wordt hard gewerkt aan nieuwe e-learnings en een digitaal BPV systeem.

De BTG GGI is opgebouwd uit teamleiders en directeuren uit het beroepsonderwijs en de sociale partners als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Binnen deze groep wordt gewerkt aan het verbeteren, moderniseren en aanpassen van het onderwijs aan leerlingen die in de loonwerk- en cultuurtechnieksector willen gaan werken

Op dit moment worden er ruim 1.200 modules afgenomen van de huidige 4 e-learnings. Daarnaast wordt er gewerkt aan het compleet maken van het aanbod e-learnings voor zowel studenten als werkenden. De modules kunnen gebruikt worden binnen opleidingen voor agrarisch loonwerk en groen en cultuurtechniek.

De huidige e-learnings hebben betrekking op 'Bodem, bemesting en teelt', 'Houding en communicatie', 'Techniek & onderhoud' en 'Vakkundig, efficiënt en kostenbewust werken'. Voor het schooljar 2021/2022 zijn e-learnings in ontwikkeling rond de thema's: 'Inzet en bediening van machines en werktuigen','Levende en dode materialen, toepassing en verwerking', 'Veiligheid, regelgeving, milieu' en 'Bodem, grond, water, landschap, bemesting voor groen'.

Docenten in de sector en de BTG GGI zijn positief over de ontwikkeling van een 'digitaal bpv-systeem'. Dit systeem maakt het voor studenten, docenten en praktijkopleiders makkelijker om bij te houden wat een student kan, kent en waaraan nog wordt gewerkt. De planning is dat deze digitale bpv-tool volgend schooljaar breed wordt uitgerold.

Een werkgroep vanuit de BTG gaat zich buigen over manieren om een leven lang ontwikkelen, te bevorderen. Deze werkgroep gaat onder andere onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor medewerkers uit andere sectoren die in de sector agrarisch loonwerk en cultuurtechniek willen gaan werken. Ook denkt deze groep na over de vraag hoe deeltijdonderwijs en cursussen zo organiseert kunnen worden dat ze naadloos aansluiten op het reguliere onderwijs.

In het Centrum voor innovatief vakmanschap Groen, werken mbo-groen, bedrijven en overheid aan de concrete praktijkuitdagingen waar de groene sector voor staat. Om daar een bijdrage aan te leveren gaan het praktijkcluster Agro en de BTG GGI intensiever samenwerken en informatie uitwisselen.

Op de website van Cumela Nederland wordt in een animatie een sneak preview gegeven van de e-learnings en het digitaal BPV systeem.

bron: Cumela Nederland, 19/11/2020