Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Uitrijden van verdunde mest op zandgrond lijkt kostenneutraal

Geplaatst: 19/11/2020 


Melkveehouder Adrian Houbraken uit het Brabantse Bergeijk, deelnemer aan Koeien & Kansen, is enthousiast over het uitrijden van met grondwater verdunde mest op droge zandgrond. Hij is er van overtuigd dat hij de extra kosten die hij maakt bij het uitrijden terug verdient via een besparing op kunstmest en een hogere gewasopbrengst.

Houbraken heeft becijferd dat het uitrijden van extra kuubs tussen 25 euro en 30 euro per hectare kost per keer dat hij mest uitrijdt. Hiervoor kan hij circa 100 kilogram KAS kopen en strooien. Maar in de BES- pilot, waarin Houbraken deelnemer is, kan hij meer bemesten dan de vastgestelde normen, mits de ammoniakemissie op het bedrijf niet toeneemt. Door het verdunnen van mest met water probeert Houbraken aan deze eis te voldoen.

Houbraken verdunt vanaf de tweede snede de drijfmest met water, in de verhouding 2 delen mest en 1 deel water. Hij gebruikt hiervoor grondwater van de beregeningsinstallatie. De loonwerker rijdt de mest uit. Normaal kost dit op de huiskavel bijna 2 euro per kuub mest. Nu moet de loonwerker meer mest uitrijden, maar omdat het makkelijker gaat, zal het uitrijden ongeveer 1,50 euro per kuub kosten. Voor de percelen op afstand liggen de kosten op circa 3 euro per kuub.

bron: Koeien en Kansen, 18/11/2020