Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Netbeheerders en de zonenergiesector ondertekenen convenant

Geplaatst: 19/11/2020 


Netbeheerders en de zonenergiesector gaan er samen aan werken om te zorgen dat zonnestroom efficiënt, snel en betaalbaar op het Nederlandse net getransporteerd kan worden. Ze ondertekenden daartoe op donderdag 19 november het convenant 'Stroom betaalbaar op het net'.

Het convenant moet er toe gaan leiden dat de productie van zonnestroom het net minder belast. Dan kunnen er meer zonneparken sneller en goedkoper worden aangesloten en gaat er per saldo meer duurzame energie het net op. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatakkoord namen het convenant in ontvangst.

De afgelopen jaren is het aantal grote zonne-projecten snel gegroeid. In de afgelopen 5 jaar nam de invoer van zonnestroom op het net enorm toe. Om die groei aan te kunnen, moet het net op veel plekken in Nederland verzwaard worden. Tot die tijd kunnen grotere zonnesystemen op land en op daken niet altijd op het gewenste moment worden aangesloten. Die wachttijd kan vaak flink beperkt worden, door efficiënter gebruik te maken van het bestaande energienet. Daarover hebben de netbeheerders en de marktpartijen nu afspraken gemaakt.

In het convenant spreken partijen ook de wens uit voor een een aparte categorie in de SDE++, om projecten waarin de productiepiek uitgesteld en verspreid geleverd wordt aan het net extra te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van batterijen. Ook is afgesproken dat de netbeheerders meer inzicht geven in de knelpunten op het net en marktpartijen zoveel mogelijk te betrekken bij het vinden van oplossingen. Bovendien gaan de partijen zich gezamenlijk inzetten voor snellere ruimtelijke procedures voor de verzwaringen van het net die nodig zijn.

Zie voor meer informatie het convenant 'Stroom betaalbaar op het net'.

bron: Holland Solar, 19/11/2020