Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Monstername Salmonella op pluimveebedrijven moet doorgaan

Geplaatst: 18/11/2020 


De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst pluimveehouders er op dat de officiële monstername in het kader van het Europese Nationaal Controle Programma Salmonella ook tijdens een periode met uitbraken van vogelgriep door moet gaan. De monstername wordt in opdracht van de NVWA uitgevoerd door het bedrijf C-mark.

Medewerkers van C-Mark hebben de instructie gekregen om het hygiëneprotocol voor bezoekers van pluimveebedrijven strikt op te volgen. Bedrijven in de beschermings- en toezichtgebieden voor vogelgriep worden niet bezocht.

Het is belangrijk dat monitoring op Salmonella ook tijdens vogelgriepuitbraken doorgaat. De officiële monitoring is een Europese verplichting waar Nederland als lidstaat aan moet voldoen. Indien de verplichting niet gehaald wordt, kan dit verregaande consequenties hebben voor de Europese subsidies voor het Salmonella programma.

Pluimveehouders zijn verplicht om medewerking te verlenen bij de officiële monstername. Als bedrijven niet meewerken wordt hiervan melding gemaakt bij de NVWA waarna een bestuursrechtelijk traject kan volgen. Bemonstering is voorgeschreven voor vermeerderingsbedrijven, leghennen, vleeskuikens en kalkoenen.

bron: NVWA, 18/11/2020