Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

'Arbeidsinkomen van extensief melkveebedrijf is fors lager'

Geplaatst: 18/11/2020 


Om een indruk te krijgen wat de gevolgen zijn van extensiveren in de melkveehouderij op het financieel resultaat heeft heeft PPP Agro Advies de bedrijfsresultaten van klanten nader geanalyseerd. Daarbij zijn de 25% bedrijven met de laagste melkproductie per hectare vergeleken met de 25% bedrijven met de hoogste melkproductie per hectare. Het arbeidsinkomen op de intensieve melkveebedrijven blijkt gemiddeld 30.000 euro hoger.

PPP Agro Advies stelt dat het economisch rendement van extensieve bedrijven flink lager ligt dan vaak wordt gedacht. De hogere kosten worden niet goedgemaakt door een hogere opbrengst voor melk, vlees of via subsidies vanuit natuurbeheer.

De adviesorganisatie denkt dat het overigens wel mogelijk is om met een extensieve bedrijfsvoering een goed inkomen te realiseren. Daarbij moet er kostenefficiënt worden gewerkt en dienen beschikbare subsidiegelden goed te worden benut. Door te produceren voor een keurmerk moet het ook mogelijk zijn een hogere prijs voor producten te realiseren.

Economisch en strategisch adviseur Klaas de Jong van PPP Agro Advies vindt dat er ook een taak ligt voor de overheid. Wanneer de overheid wil dat de landbouw extensiveert, maar tegelijk ook de economische positie van de boeren wil behouden of verbeteren dan zal het Rijk daar ook met extra structurele ondersteuning aan moeten bijdragen.