Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

IPO: 'Aanpak van het kabinet levert nog te weinig stikstofvermindering op'

Geplaatst: 16/10/2020 


Het kabinet neemt een fors pakket aan maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te versterken. Hoewel het gaat om een forse investering, levert de aanpak van het kabinet nog te weinig stikstofvermindering op en daarmee te weinig ruimte voor natuurherstel en te weinig ruimte voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen, die provincies voor vergunningen nodig hebben. Dat stelt het Interprovinciaal Overleg (IPO) in een reactie.

Een struikelblok voor een structurele oplossing van het stikstofprobleem is de legalisering van situaties die door de Raad van State uitspraak illegaal zijn geworden. Het bieden van zekerheid over deze meldingen moet volgens het IPO met voorrang door het rijk worden opgelost. Het snel beschikbaar komen van bronmaatregelen is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

Het huidige pakket van maatregelen biedt nog onvoldoende perspectief voor economische ontwikkeling en woningbouw in veel gebieden. De provincies pleiten daarom voor een aanvullend pakket aan bronmaatregelen en andere maatregelen om meer ruimte te bieden voor economische en maatschappelijke activiteiten.

Binnen de kaders en spelregels die nu zijn afgesproken blijft er ruimte nodig voor gebiedsgericht maatwerk. Het Rijk is verantwoordelijk voor de omgevingswaarde en de bronmaatregelen. Binnen de gebiedsaanpak gaan provincies samen met het rijk bepalen hoe de voorgestelde bronmaatregelen en natuurmaatregelen zo kunnen worden ingezet dat zij een maximaal effect kunnen bereiken.

bron: Interprovinciaal Overleg, 15/10/2020