Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

CLG Geothermie vraagt faillissement aan

Geplaatst: 16/10/2020 


In Grubbenvorst werd in 2015 een aardwarmteproject gerealiseerd. Twee putten van ruim 2 kilometer diep zorgden daar voor de verwarming van circa 40 hectare kassen. Een lichte beving op 6 kilometer diepte in de nabijheid van de aardwarmte-installatie in september 2018, zorgde ervoor dat de productie van duurzame energie al 2 jaar stilligt. Dat heeft nu een faillissement tot gevolg.

CLG Geothermie beschikte over alle benodigde vergunningen voor de boringen en de winning van aardwarmte. Na lichte beving, die geen schade opleverde, stelde het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat niet viel uit te sluiten dat deze beving is veroorzaakt door de winning van aardwarmte. Daarom mocht het bedrijf de winning niet meer hervatten.

CLG Geothermie heeft in april 2019 bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd om toestemming om de productie weer te hervatten. Daarbij werd een uitgewerkt winningsplan ingediend. Dit verzoek ging vergezeld van een uitgebreide risico-analyse. In een extern onderzoek naar de beving werd geconcludeerd dat er waarschijnlijk geen relatie bestond met het winnen van aardwarmte. In een seismische risicoanalyse werd gesteld dat de risico’s op nieuwe en grotere bevingen klein zijn, zeker in combinatie met het intensiveren van het al bestaande monitoringsnetwerk dat vroegtijdig reeksen van bevingen kan waarnemen.

Het ministerie heeft nog geen beslissing genomen op het verzoek. Op dit moment is er nog geen ontwerpbesluit beschikbaar, waardoor er nog geen zicht is op een formeel besluit. Overleg met SodM en het ministerie lijkt te bevestigen dat de beoogde instemming er ook niet gaat komen. Gevolg is dat CLG Geothermie geen zicht heeft op herstel van inkomsten op korte of middellange termijn. Directie en aandeelhouders hebben daarom het faillissement aangevraagd.

De tuinbouwbedrijven die werden verwarmd door het aardwarmteproject verwarmen hun kassen de laatste twee jaar weer met warmtekrachtinstallaties waarmee zij met behulp van aardgas naast warmte ook elektriciteit en CO2 produceren. Zij beraden zich, samen met de provincie Limburg en brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland, op de ontstane situatie en de mogelijkheden om op termijn hun bedrijven van duurzame warmte te voorzien.

bron: Californië, 15/10/2020