Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Wormen kunnen zuivering afvalwater in de tuinbouw mogelijk verbeteren

Geplaatst: 15/10/2020 


Gespecialiseerde bacteriën zijn in staat complexe stoffen af te breken, zoals gewasbeschermingsmiddelen. Dat kan perspectieven geven bij de zuivering van afvalwater. Ondersteund door Stowa en gemeente Westland onderzoekt Royal Brinkman of de efficiëntie van de zuivering te verbeteren valt door tevens wormen in te zetten.

Royal Brinkman doet proeven met 2 plastic containers van 1000 liter die zijn gevuld met een mix van potgrond, stro en slib. Er is een behandeling mét en eentje zónder wormen. Een installatie sproeit afvalwater over de bakken, dat door het substraat heen naar de opvangbakken sijpelt. Vervolgens wordt het opgevangen water opnieuw over de bakken gesproeid. Op deze manier wordt het water bij elke gang steeds schoner. Eurofins neemt gedurende de proef regelmatig monsters van het substraat en het water.

Het slib dat gebruikt wordt in het systeem is vlakbij een gemaal van het hoogheemraadschap van Delfland gewonnen. Daar komen veel afvalwaterstromen van glastuinbouwbedrijven samen en daarom is de verwachting dat er veel bacteriën in het slib voorkomen die in staat zijn gewasbeschermingsmiddelen af te breken. Ook het filterdoekresidu bij een teeltbedrijf wordt als bron voor nuttige bacteriën met het oog op de zuivering.

De biologische afbraak van gewasbeschermingsmiddelen in een container met substraat wordt al toegepast in de buitenteelten, bijvoorbeeld via de Phytobac. Om afvalwater van een glastuinbouwbedrijf in korte tijd te zuiveren om het binnen afzienbare tijd te kunnen lozen, moet er echter sneller resultaat zijn. De proef met tijger- en dauwwormen, afkomstig van Megrow in Almkerk is daar op gericht.

Binnen het onderzoeksproject Vegeta wordt door Royal Brinkman de zuivering van water met daarin residuen van 7 veel toegepaste gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw onderzocht. Na 45 dagen percoleren moet bekend zijn of de inzet van wormen effect heeft en of het zinnig is de techniek verder te verfijnen.

bron: Glastuinbouw Waterproof, 13/10/2020