Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Productie van ammoniak voor kunstmest kan zonder CO2-emissie

Geplaatst: 14/10/2020 


De productie van ammoniak voor verwerking in kunstmest gaat normaal gesproken gepaard met veel CO2-uitstoot. Door de bundeling van twee verschillende technologieën hebben Belgische wetenschappers van de universiteiten van Leuven en Antwerpen hier een alternatieve methode voor ontdekt zonder CO2-emissie.

De productie van ammoniak voor kunstmest gebeurt vooral aan de hand van het Haber-Boschproces. Hierbij wordt een mengsel van stikstofgas en waterstofgas door middel van hoge temperatuur en druk omgezet in ammoniak. Het gebruik van aardgas, als bron voor waterstofgas, zorgt voor de grote CO2-uitstoot.

De Belgische wetenschappers gebruiken een plasmareactor om de stikstofmoleculen te splitsen. In een plasmareactor vormen zich elektrische ladingen en hoge temperaturen, vergelijkbaar met een bliksem. In deze omstandigheden is het mogelijk om het stabiele stikstofmolecule te splitsen. Door reactie met zuurstof ontstaan er stikstofoxiden. Met technologieën die ook in de automobielsector worden toegepast kan er voor gezorgd worden dat de stikstofoxiden niet weer terug omgezet worden in stikstof, maar in ammoniak.

Voor de opwekking van het plasma kan hernieuwbare elektriciteit worden gebruikt via zonne- of windenergie. Dat betekent dat de ammoniakproductie mogelijk is zonder emissie van CO2. De wetenschappers willen hun concept verder uitwerken in een pilotopstelling in het laboratorium. Uiteindelijk hopen ze tot een functionele toepassing te komen.

Meer informatie over het Belgische onderzoek is te vinden in de publicatie ‘A new route towards green ammonia synthesis through plasma‐driven nitrogen oxidation and catalytic reduction’ in het wetenschappelijk tijdschrift Angewandte Chemie.

bron: Universiteit van Antwerpen, 13/10/2020