Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Toekomst van delta’s vraagt interdisciplinaire aanpak

Geplaatst: 16/09/2020 


De Deltacommissaris heeft zijn nieuwe plannen aan het kabinet gepresenteerd in het nieuwe Deltaprogramma. Er is niet alleen naar water gekeken, maar naar een integrale multidisciplinaire aanpak. Het begrijpen van de interactie tussen het fysieke systeem van de delta en gevolgen daarvan voor de mensen die er wonen en vice versa zijn belangrijk voor het nemen van de juiste beslissingen en het implementeren daarvan.

Een recente casus in het Groene Hart laat zien dat een versnelling van de koersverandering, die op sommige plekken al is ingezet, nodig is om bodemdaling te beperken. Bij ruimtelijke ontwikkeling moet het watersysteem weer meer sturend worden; een deel van het gebied zal anders gebruikt moeten gaan worden, en er moet worden nagedacht of de baten van een nieuw gebruik niet alleen in economische termen, maar ook in natuurwaarden, biodiversiteit of CO2 opslag kunnen worden uitgedrukt.

Zeespiegelstijging, bodemdaling en afname van sedimentaanvoer bedreigen delta’s wereldwijd, terwijl hier veel mensen wonen. Deze gebieden belangrijk zijn economisch belangrijk, leveren een groot deel van ons voedsel en ontwikkelen zich snel. De bevolking neemt toe, steden en industrie breiden zich uit en infrastructuur wordt aangelegd.

In een interdisciplinair team worden verschillende paden ontwikkeld waarlangs delta’s zich kunnen ontwikkelen onder verschillende toekomstscenario’s. Er wordt niet alleen naar technische maatregelen en hun effecten gekeken, maar ook de socio-economische en bestuurlijke context die mede bepalen in hoeverre verschillende maatregelen in de praktijk haalbaar zullen zijn. Het is daarbij steeds de uitdaging om nu al te zorgen dat juist die maatregelen worden genomen die al rekening houden met het perspectief op de lange termijn.

bron: Universiteit Utrecht, 15/09/2020