Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

LNV begroting 2020: duurzame Europese landbouw

Geplaatst: 16/09/2020 


De Green Deal van de Europese Commissie – en in het bijzonder de Farm-to-Fork-strategie en de plannen voor biodiversiteit – bevestigen ook op Europees niveau het belang van verduurzaming van de voedselproductie en versterking van de natuur. Bij de uitwerking daarvan zet LNV zich in op structureel beleid voor onder meer gewasbescherming, bodemgebruik en veredelingstechnieken. Een en ander in lijn met de eerder gepresenteerde contouren van het nieuwe mestbeleid. Daarmee wordt de internationale uitgangspositie voor duurzaam ondernemende boeren in Nederland versterkt.

Naar verwachting treedt het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op 1 januari 2023 in werking. Het kabinet zet er op in om het nieuwe GLB meer ondersteunend te maken aan innovatieve landbouw, die bijdraagt aan klimaatdoelstellingen, biodiversiteit en natuur- en landschapsbeheer. Nederland streeft in het nieuwe GLB naar een verschuiving van middelen voor inkomensondersteuning naar doelgerichte betalingen voor boeren die bijvoorbeeld bijdragen aan herstel van de biodiversiteit en reductie van emissies. De Nederlandse invulling van het GLB krijgt in 2021 vorm in het Nationaal Strategisch Plan dat elke EU-lidstaat moet opstellen.

De visserijsector staat aan de vooravond van grote veranderingen – de ruimte op de Noordzee is beperkt, de onzekerheden omtrent de Brexit zijn groot. Met de uitvoering van het Noordzeeakkoord en de kottervisie werkt LNV – samen met visserijorganisaties – aan een transitie naar betere verdienmodellen voor een kleinere en meer duurzame visserijvloot.

bron: Ministerie van LNV, 15/09/2020