Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

57% van de ondernemers staat achter ‘Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’

Geplaatst: 16/09/2020 


Dat blijkt uit een ledenraadpleging van Glastuinbouw Nederland in augustus. 43% is minder positief, maar van de ondernemers ondersteunt 90% wel het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming.

Glastuinbouwondernemers geven in de ledenraadpleging aan dat de richting van de visie van LNV goed is, maar dat het niet als realistisch wordt gezien, gegeven het veel te korte tijdspad. Bijna een derde van de ondernemers geeft expliciet aan dat er binnen de visie ruimte moet zijn voor gewasbeschermingsmiddelen, al dan niet in het medicijnenkastje en toepasbaar binnen een gelijk Europees speelveld.

De ondernemers in de glastuinbouw hebben met grote meerderheid (90%) aangegeven dat ze het belangrijk vinden dat dit UP Gewasbescherming er komt voor de continuïteit van hun onderneming en de glastuinbouwsector. De prioritering en randvoorwaarden die Glastuinbouw Nederland heeft ingebracht, kregen met respectievelijk 98% en 97% brede ondersteuning vanuit de leden. Met name de randvoorwaarden gericht op: het oplossen van knelpunten, het transitietraject met behoud van middelenpakket (medicijnenkast), de duidelijke rol van Glastuinbouw Nederland in het UP Gewasbescherming en het werken aan een gelijk speelveld in de EU, zijn belangrijke voorwaarden om achter het UP Gewasbescherming te staan.

bron: Glastuinbouw Nederland, 15/09/2020