Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

NEPLUVI tevreden over verloop van de periode met extreme hitte

Geplaatst: 11/09/2020 


Sinds juni 2020 is er een wettelijk transportverbod voor dieren op die locatie waar het op dat moment van transporteren 35 graden of warmer is. Afgelopen zomer waren de temperaturen op bepaalde dagen dusdanig dat dit verbod voor bepaalde gebieden voor het eerst in werking is getreden. NEPLUVI kijkt tevreden terug op hoe de sector zich hiernaar heeft aangepast en is tevens blij met de samenwerking hierin met de NVWA.

Tussen 5 en 17 augustus 2020 was er sprake van uitzonderlijk hoge temperaturen in Nederland. Gedurende periodes met extreme hitte treden de hiervoor geldende sectorprotocollen in werking. In deze protocollen staan allerlei maatregelen door de gehele keten beschreven, waarmee het welzijn tijdens dergelijke periodes geborgd blijft. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan het continue voorzien van ventilatiewind voor de dieren, het verlagen van de bezetting in een container, en de zogenaamde just-in-time delivery bij slachterijen.

De afgelopen periode met extreme hitte heeft laten zien dat de slachterijen dit uitgebreide sectorprotocol structureel goed beheersen. Een ander belangrijk aspect voor het borgen van dierenwelzijn tijdens extreme hitte, wat met het geldende transportverbod nog belangrijker is geworden, is dat de aanvoer van de slachtrijpe dieren gebeurt buiten de periodes dat het boven de 35 graden is. In de praktijk komt dit neer op het eerder (midden in de nacht) moeten beginnen met slachten en/of het in het weekend inhalen van de doordeweeks misgelopen productie uren.

NEPLUVI-voorzitter Gert-Jan Oplaat stelt tevreden te zijn over hoe zijn leden en de NVWA de afgelopen hitte periode hieraan hebben gewerkt: “Onze leden passen vergaande protocollen en maatregelen toe om het welzijn tijdens extreme hitte te blijven borgen. Hierbij is het zo dat we al enige tijd spreken met de NVWA over het leveren van flexibeler toezicht tijdens die periode in een jaar dat er sprake is van extreme hitte. Ons standpunt is altijd dat er tijdens die paar dagen in het jaar op uren geproduceerd moet kunnen worden die in het kader van het dierenwelzijn het meest gunstig zijn. Gelukkig moet ik concluderen dat de NVWA de afgelopen hitte periode haar toezicht flexibel hiernaar heeft aangepast. Ik hoop dat dit een opmaat is voor een zo flexibel mogelijk toezicht voor ook eventuele toekomstige hitte periodes.”

bron: NEPLUVI, 11/09/2020