Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Nieuwe subsidieregeling voor aquacultuursector vanwege COVID-19

Geplaatst: 29/07/2020 


Om tegemoet te komen aan de gevolgen van de nationale COVID-19-maatregelen is een nieuwe subsidieregeling toegevoegd aan de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies (REES). Het betreft een subsidiemodule voor de tijdelijke vermindering van productie of verkoop van aquacultuurproducten. Deze regeling wordt gefinancierd met middelen uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

Er wordt subsidie wordt verstrekt voor de tijdelijke vermindering van de productie of verkoop van aquacultuurdieren die heeft plaatsgevonden tussen 16 maart en 15 juni. In deze periode is de horeca gesloten geweest en is de afzet van viskweekbedrijven drastisch teruggelopen. De regeling is uitsluitend bedoeld voor bedrijven die vis kweken op land bestemd voor menselijke consumptie.

Het subsidieplafond voor de regeling bedraagt 1,5 miljoen euro. De hoogte van de subsidie is maximaal 5% van de netto-omzet van de aanvrager in het kalenderjaar 2019. Wanneer het subsidieplafond wordt overschreden worden alle aanvragen evenredig gekort, op die manier wordt zeker gesteld dat alle circa 40 getroffen ondernemingen een compensatie ontvangen. De regeling wordt opengesteld van 17 augustus tot 17 september.

De schelpdierkweeksector heeft aangegeven meer baat te hebben bij een afzetbevorderingsproject, om de afzet weer op gang te krijgen. Daarom wordt in de REES de bestaande subsidiemodule voor afzetbevorderingsprojecten gewijzigd. Het subsidieplafond van de subsidiemodule wordt opgehoogd en onderverdeeld in 2 deelplafonds. Een deelplafond van 1,5 miljoen euro is bestemd voor de projecten die volledig gericht zijn op de afzetbevordering van schelpdierkweekproducten. Deze regeling wordt opengesteld van 2 november 2020 tot 15 januari 2021.

bron: Ministerie van LNV, 29/07/2020