Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

'Veldboon kan gewas zijn voor samenwerking tussen akkerbouwer en veehouder'

Geplaatst: 29/07/2020 


Veldbonen zijn geschikt als eiwitrijk voer voor rundvee, maar de teelt vraagt behoorlijk veel aandacht, stelt Martijn van Overveld, productmanager akkerbouw bij veredelingsbedrijf Limagrain. Het gewas verlangt een goede bodemstructuur en pH. Daarnaast is het belangrijk tijdig onkruiden te bestrijden en gewasbeschermingsmaatregelen uit te voeren. Hij ziet veldboon daarom vooral als een akkerbouwgewas. In het bouwplan is de veldboon een rustgewas dat stikstof bindt, waarvan ook het volggewas kan profiteren.

Qua prijs en opbrengst kan veldboon een gewas zijn voor een samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders. In Nederland wordt circa 1.100 hectare veldbonen geteeld. Met een opbrengst van gemiddeld 6 ton per hectare en een eiwitgehalte van 25 tot 30% is veldboon een interessant alternatief voor soja. De veldbonen zijn ook geschikt voor verwerking in humane voedingsmiddelen.

Een teler kan kiezen voor het verbouwen van winterveldonen of zomerveldbonen. Voor zomerveldbonen ligt de hectareopbrengst tussen 4 en 7 ton. Met winterveldbonen kan 5,5 tot 8,5 ton per hectare worden geoogst. Winterveldbonen worden vanaf oktober gezaaid en zomerveldbonen in de periode van februari tot april. Het teeltrisico bij winterveldbonen is wat groter.

Bij de gewasbescherming gaat het vooral om de bestrijding van chocoladevlekken, luizen, sclerotinia, bladrandkever, bonenkever en roest. Vooral chocoladevlekken geven in een vroeg stadium, tijdens de bloei, kans op veel schade. Voor de gewasbescherming zijn in Nederland voldoende middelen toegelaten.

bron: Nieuwe Oogst, 25/07/2020