Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Veehouder en akkerbouwer kunnen veel opgewekte energie zelf benutten

Geplaatst: 27/07/2020 


Begin juli is vanuit de publiek private samenwerking 'Landbouw als vliegwiel voor de energietransitie' het rapport 'Zonder netverzwaring maximaal hernieuwbare energie produceren' verschenen. In dit rapport beschrijven onderzoekers van Wageningen University & Research, Liander en LTO Noord de mogelijkheden om op het boerenbedrijf zoveel mogelijk van de zelf opgewekte energie te benutten.

Onderzoekers hebben hun rapport gebaseerd op de resultaten van twee ontwerpworkshops waarbij een melkveehouderij- en een akkerbouwbedrijf model stonden. Hierbij is bekeken hoe een bedrijf de productie en benutting van groene stroom kan maximaliseren en daarmee bijdragen aan het voorkomen van overbelasting van het bestaande middenspanningsnet en het laagspanningsnet.

Het benutten van eigen energie in de bedrijfsvoering en vooral tijdens uren van piekproductie maakt het mogelijk om meer zonnepanelen te installeren dan maximaal kan binnen de bestaande netaansluiting en dat kan extra inkomen opleveren. Het maximaal inzetten van zelf opgewekte hernieuwbare energie in de bedrijfsvoering door bijvoorbeeld het elektrificeren van machines en processen die nu diesel als brandstof gebruiken vermindert de CO2-emissie van het bedrijf.

Het zelf benutten van energie in de bedrijfsvoering maakt het mogelijk om meer hernieuwbare energie op het bedrijf te produceren zonder verzwaring van het middenspanningsnet en het laagspanningsnet. Dat bespaart direct maatschappelijke kosten en levert de netbeheerders tijd op om eerst investeringen in het net te doen waar het acuut noodzakelijk is.

Meer informatie is te vinden in het rapport 'Zonder netverzwaring maximaal hernieuwbare energie produceren'.

bron: Wageningen University & Research, Liander en LTO Noord, 16/07/2020