Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

LandschappenNL is geen voorstander van extern salderen

Geplaatst: 27/07/2020 


LandschappenNL is geen voorstander van extern salderen omdat dat leidt tot concurrentie tussen verschillende economische sectoren om productieruimte. De organisatie ziet liever dat elke economische sector een eigen taakstelling krijgt voor de gewenste reductie van de stikstofuitstoot en die ook zelf moet zien te realiseren.

Mocht er toch gekozen worden voor extern salderen, dan vraagt LandschappenNL de betrokken overheden om te kiezen voor een beleidsregel waarin extern salderen aantoonbaar en feitelijk bijdraagt aan de reductie van de totale stikstofuitstoot in Nederland.

Bij externe saldering zou de koper maar 50% van de aangekochte productieruimte moeten kunnen gebruiken. De andere 50% wordt dan uit de markt gehaald. Daarnaast kan er over nagedacht worden om die percentages gebiedsgericht te laten variëren, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld nabij Natura 2000 gebieden bij transacties in het kader van het extern salderen meer stikstofruimte ingeleverd wordt dan elders.

LandschappenNL stelt voor dat extern salderen juist daar toegepast wordt, waar dat het meeste milieuwinst oplevert. Dat betekent dat de betrokken overheden niet alleen moeten gaan registreren waar de milieuwinst van extern salderen geboekt wordt, maar ook moeten regisseren waar dat gebeurt.

bron: LandschappenNL, 24/07/2020