Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Waterschap Scheldestromen vergroot tijdelijk zoetwaterbereik bij Rilland

Geplaatst: 27/07/2020 


Waterschap Scheldestromen stelt tijdelijk een overschot van zoet water uit de Reigerbergsche- en Eerste Bathpolder bij Rilland kosteloos beschikbaar aan boeren die aangrenzende percelen hebben buiten dit gebied. Mede op verzoek van ZLTO neemt het waterschap deze tijdelijke maatregel van 27 juli tot 15 oktober.

In de Reigerbergsche polder en Eerste Bathpolder wordt via het Volkerak Zoommeer zoet water ingelaten in tijden van droogte. In de jaren tachtig en negentig is er samen met boeren uit deze streek een inlaat en een aanvoersysteem aangelegd. Het waterschap heeft het watersysteem op deze voorziening aangepast, waarvoor deelnemende boeren jaarlijks betalen voor aanleg en onderhoud om het zoet water binnen het gebied te verspreiden via het slotensysteem.

Overschot
Afhankelijk van de weersomstandigheden kent de voorziening piekmomenten en momenten van overschot. Op piekmomenten is er voldoende of net onvoldoende zoet water om de gebruikers binnen de polder te voorzien. Maar er zijn ook momenten waarin zoet water ongebruikt de Westerschelde instroomt. In deze gevallen is er een overschot aan zoet water dat gebruikt zou kunnen worden door derden.

Kosteloos
Door de tijdelijke maatregel van het waterschap is het voor boeren met aangrenzende percelen mogelijk om een eventueel overschot aan zoet water te gebruiken voor beregening. Percelen die tegen het aanvoergebied gelegen zijn mogen kosteloos gebruikmaken van het overschot van zoet water. De niet-betalende boeren die hiervoor in aanmerkingen komen, ontvangen een brief van het waterschap en hebben percelen in de Tweede Bathpolder, de Stroodorpepolder, de Oud Mairepolder, de Fredericapolder, of de Zimmermanpolder.

Sms
Via een geautomatiseerd systeem ontvangen boeren een sms wanneer er zoet water beschikbaar is om te onttrekken. Ze ontvangen opnieuw een sms wanneer de grens bereikt is en er geen water meer onttrokken mag worden. Het water in het aanvoergebied is uitsluitend beschikbaar voor directe onttrekkingen. Dat betekent dat het alleen via leidingen of via het oppervlaktewatersysteem mag worden verspreid. Het gebruik van tankwagens is niet toegestaan.

bron: Waterschap Scheldestromen, 24/07/2020