Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Areaal grasland bij derogatiebedrijven nam in 2019 met 33.000 hectare toe

Geplaatst: 01/07/2020 


De bedrijven die in 2019 gebruik maakten van derogatie om extra mest op grasland te mogen uitrijden hadden wel een groter areaal grasland in gebruik dan de deelnemende bedrijven in 2018. De derogatiebedrijven hadden in 2019 bijna 718.000 hectare grasland, ruim 33.000 hectare meer dan in 2018. Dat blijkt uit informatie die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In 2019 is door 18.118 bedrijven met graasdieren een aanvraag voor derogatie gedaan om extra mest op grasland te mogen uitrijden, meldt Schouten. In het aantal derogatiebedrijven was er daarmee een afname van 1,4% ten opzichte van 2018.

Een bedrijf dat deelneemt aan de derogatie mag onder voorwaarden 230 of 250 kilo stikstof per hectare uit dierlijke mest gebruiken, afhankelijk van de bodemsoort en regio. Bedrijven die geen derogatievergunning aanvragen moeten die stikstofgift uit dierlijke mest beperken tot 170 kilo per hectare grasland.

In 2019 is 32 bedrijven de derogatievergunning ingetrokken omdat bij controle bleek dat niet werd voldaan aan de eis om minimaal 80% van de grond als grasland te gebruiken.

bron: Ministerie van LNV, 30/06/2020