Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Deelnemer aan saneringsregeling krijgt meer ruimte om varkensstal tijdig te slopen

Geplaatst: 01/07/2020 


Deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen krijgen meer tijd om hun stallen te slopen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft toezeggingen gedaan die meer ruimte laat om al te starten met de sloop nog voor er controle heeft plaatsgevonden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen moeten 8 maanden na de beschikkingsdatum waarop ze een overeenkomst met de Rijksoverheid zijn aangegaan alle varkens hebben afgevoerd. Ook alle verpompbare mest moet zijn afgevoerd. Verder moet er een verzoek tot doorhalen van de varkensrechten zijn gedaan, moet de vergunning zijn ingetrokken en moet de herbestemming van de locatie in gang zijn gezet.

De NVWA controleert of aan deze voorwaarden wordt voldaan. Pas na deze controle zou de varkenshouder mogen beginnen met de sloop. Voorwaarde is wel wel dat 14 maanden na de beschikkingsdatum de stallen gesloopt moeten zijn. Het ministerie heeft nu toegezegd dat een varkenshouder voorafgaand aan de controle door de NVWA al mag beginnen met de ontmanteling van de stal. Alleen de muren, het dak en de mestputten van de stal moeten nog aanwezig zijn op het moment dat de controle plaats vindt.

Inmiddels is er ook meer duidelijkheid over de termijnen waarop de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de NVWA hun werkzaamheden uitvoeren. RVO.nl zal binnen 2 dagen na ontvangst van de melding dat voldaan is aan de 8 maandeneis, een volledigheidstoets uitvoeren. Vervolgens zal de NVWA binnen 2 weken de controle start op de locatie uitvoeren. Wanneer aan de voorwaarden is voldaan betaalt RVO.nl uiterlijk 3 dagen nadien het voorschot uit.

bron: DLV Advies, 29/06/2020