Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Schouten wijst alternatief sectorvoorstel voor krachtvoermaatregel af

Geplaatst: 30/06/2020 


Het plan dat de organisaties Agractie, DDB, Grondig, LTO, NAJK en NMV en Nevedi hebben voorgesteld als alternatief voor de maatregel om het ruw eiwit in krachtvoer voor melkvee tijdelijk te beperken, biedt onvoldoende zekerheid dat de beoogde stikstofreductie ook echt wordt gerealiseerd. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer.

Het voorstel van de landbouworganisaties hield in dat de veevoerleveranciers de eiwitaanvoer via mengvoer naar de melkveehouderij op vrijwillige basis beperken zodat minimaal 0,2 kton emissie wordt gereduceerd in de periode van 1 juli tot 31 december. Dit doen ze door de aanvoer van ruw eiwit in die periode met 3% te verlagen ten opzichte van 1 juli 2018 tot 31 december 2018. Deze reductie wil de sector met ingang van juli maandelijks achteraf monitoren via de voer-enquête van Nevedi, zoals deze nu ook jaarlijks voor fosfaat wordt uitgevoerd en aan het CBS wordt gerapporteerd. Deze cijfers worden via een steekproef door KPMG gecontroleerd.

Het vrijwillige karakter van het voorstel verhoudt zich volgens Schouten niet goed tot het eerste criterium die zij afleidt uit de uitspraak van de Raad van State van 29 mei vorig jaar dat het bij de reductie van de depositie om een juridisch harde maatregel moet gaan. In het reductiepercentage van 3% ruw eiwit in het geleverde mengvoer zit weliswaar een marge, maar dat neemt niet weg dat het effect van de maatregel niet inzichtelijk is op het niveau van 1 hectare stikstofgevoelige natuur.

De besprekingen hebben nog geresulteerd in een aanvullend voorstel van de sector, dat erop neer komt dat melkveehouders een keuze zouden kunnen maken tussen ofwel voldoen aan de regulering van het krachtvoer zoals voorgenomen door het kabinet, ofwel meedoen met de maatregel van de sector, waarbij een melkveehouder zich dan committeert aan een reductie van 3% op bedrijfsniveau en het leveren van de relevante bedrijfsgegevens om dit inzichtelijk te maken. Dat voorstel brengt echter een te grote uitvoeringslast met zich mee, stelt Schouten.

Het Alternatief voor de voermaatregel van de Melkveegroep en het herziene voorstel van de Melkveegroep zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

bron: Ministerie van LNV, 30/06/2020