Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Lichte krimp in areaal akkerbouw in 2020

Geplaatst: 30/06/2020 


Het areaal akkerbouw is in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 0,3% afgenomen. Voor de teelt van tarwe daalde het areaal bijna 9%. Het areaal gerst nam juist met 15,3% toe en het areaal suikerbieten is 3,5% groter dan in 2019. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2020.

Volgens de laatste landbouwtelling wordt er in Nederland op ruim 530.000 hectare akkerbouwgewassen geteeld. Dat is 1600 hectare minder dan in 2019. Het areaal akkerbouwgewassen krimpt al sinds 2000. Sinds die tijd is er meer dan 100.000 hectare verdwenen. Wel is het areaal sinds 2016 niet verder afgenomen.

De teeltoppervlakte consumptieaardappelen is in 2020 met bijna 1.800 hectare gedaald tot 77.000 hectare. De arealen poot- en zetmeelaardappelen zijn het laatste jaar iets gestegen, beide ongeveer met 1%. Er wordt in 2020 op ruim 44.000 hectare pootaardappelen geteeld. Het areaal zetmeelaardappelen is ongeveer even groot.

Het areaal zaaiuien beslaat in 2020 ongeveer ruim 27.000 hectare. Dat is 180 hectare minder dan vorig jaar. In 2019 nam de oppervlakte uien nog met bijna 10% toe. Het areaal tarwe is in 2020 met 8,5% afgenomen en omvat ruim 110.000 hectare. In 2019 was nog sprake van groei van 8,9% van het areaal. In 2020 is het areaal wintertarwe met bijna 19.000 hectare afgenomen. Het areaal zomertarwe verdubbelde tot circa 17.000 hectare.

bron: CBS, 30/06/2020