Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Uiensector maakt afspraken voor programma Uireka 2.0

Geplaatst: 30/06/2020 


De uienketen heeft woensdag 24 juni tijdens een grote online bijeenkomst met ruim 60 experts vanuit de gehele keten de Uireka-onderzoekplannen voor de komende 3 jaar besproken. Veel aandacht en inzet in het nieuwe project is er voor actuele problemen als fusarium, uienvlieg, stengelaaltje en irrigatie. Ook de weerbaarheid -het wapenen tegen bijvoorbeeld ziekten en plagen -van het gewas is een belangrijk onderzoekthema.

Om alle plannen te realiseren investeert de keten, samen met de Topsector Agri & Food ruim 2,3 miljoen euro in Uireka 2.0. Worden ook de inkind bijdragen meegeteld, dan heeft het Uireka-onderzoek een omvang van 3 miljoen euro. De eerste voorlopige onderzoekresultaten worden aan het eind van dit groeiseizoen verwacht.

De publiek private samenwerking Uireka richt zich met het onderzoekprogramma Uireka 2.0 vooral op inzichten en kennis voor praktijk en wetenschap als ook op tools voor de praktijk. Concreet richt het programma zich onder meer op een integrale beheersing van belangrijke insectenplagen als trips, uienvlieg en bonenvlieg. Hierbij ligt de nadruk op monitoring en waarschuwing, aanpassingen van de teeltwijze en het teeltsysteem en inzet van groene middelen en biostimulatoren om de gewasweerbaarheid te verhogen.

Daarnaast hopen onderzoekers meer inzicht te verkrijgen in de achtergronden van Fusarium rot in uien, de rol van reststromen bij de verspreiding, overleving in de rotatie en het effect van groene middelen. Ook zijn er onderzoeken gericht op de invloed van teeltsysteem op de algemene weerbaarheid tegen ziektes en wordt gezocht naar de kansen voor de ontwikkeling van een alternatief voor de inzet van het spruitremmingsmiddel maleïne-hydrazide.

Ander onderzoek moet leiden tot epidemiologische inzichten en kennis over rotatiegewassen en groenbemesters alsmede het effect van inundatie bij de bestrijding van stengelaaltjes. Er wordt gekeken naar de bruikbaarheid van bodemvochtsensoren in het minimaliseren van de inzet en maximalisatie van het effect van beregening in uien in combinatie met nieuwe toedieningstechnieken als druppelslangen en boomberegening. Ook vindt er rassenonderzoek plaats dat inzicht moet bieden in de gebruikswaarde en hun bijdrage aan duurzaamheid. Zo wordt gekeken naar verschil in raseigenschappen voor wat betreft de weerbaarheid voor biotische en abiotische factoren zoals klimaatverandering.

bron: GroentenFruit Huis, 29/06/2020