Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Veel haken en ogen aan zakelijk fonds asbestdaken

Geplaatst: 29/06/2020 


Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft een verkenning laten uitvoeren naar de mogelijkheden om naast een fonds voor particulieren ook een fonds voor bedrijven op te richten om daarmee leningen te kunnen verstrekken voor het saneren van asbestdaken. De verkenning is uitgevoerd door SIRA Consulting. Het bureau oordeelt kritisch over het zakelijk fonds. Voor Van Veldhoven is het aanleiding te kijken naar andere opties om de sanering van asbestdaken te stimuleren.

SIRA stelt dat een deel van de veelal agrarische eigenaren financieel gezond is en de sanering van asbestdaken zelf kan financieren. Een ander deel van de eigenaren heeft geen middelen en zal ook niet bereid zijn om vrijwillig te saneren. Een deel daarvan zal wel saneren als zij worden geholpen met hun financieringsprobleem.

SIRA is kritisch over de eerdere aannamen die zijn gedaan in de businesscase voor een zakelijk fonds. Omdat het asbestdakenverbod is komen te vervallen, is het aantal leningen erg onzeker en zullen de beheerskosten van een fonds hoog zijn. Het is het voor de onderzoekers daardoor zeer de vraag of een zakelijk fonds doelmatig zal zijn.

Het is volgens SIRA wel zinvol dat er een instrument komt voor de ondersteuning bij financiering van de sanering van asbestdaken van bedrijven. Ideeën daarvoor zijn onder andere een borgstellingskrediet of een transitiefonds waarbij de sanering van asbestdaken combineert met revitalisering en duurzaamheid.

Van Veldhoven wil op basis van het advies de alternatieve opties zorgvuldig afwegen. Ze wil daar dit najaar duidelijkheid over hebben.

De Verkenning zakelijk fonds asbestdaken van SIRA Consulting is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 26/06/2020