Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Provinciale Staten in Limburg willen onderzoek naar 'Ruimte voor ruimte'-regeling

Geplaatst: 29/06/2020 


Provinciale Staten van Limburg hebben een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om een onafhankelijk onderzoek naar de 'Ruimte voor ruimte'-regeling waarbij veehouderijstallen en kassen worden gesloopt en waarbij de sloop wordt gefinancierd via het beschikbaar stellen van bouwgrond voor woningbouw. Het provinciebestuur had al eerder al laten weten in te zetten op een onafhankelijke evaluatie van de regeling en binnen het Interprovinciaal Overleg.

De 'Ruimte voor ruimte'-regeling kwam in 2002 in overleg tussen provincies en het Rijk tot stand. Naast Limburg kennen ook de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Utrecht vergelijkbare regelingen. In Limburg loopt de regeling nog tot 2023. De roep om een onderzoek is een reactie op berichten in de media, waarbij geconcludeerd werd dat de doelstellingen bij lange na niet zijn behaald. Bovendien zou er sprake zijn geweest van grootschalige grondspeculatie, het overtreden van aanbestedingsregels en hoge organisatiekosten.

Gedeputeerde Staten van Limburg menen dat de regeling wel een succes was en dat het een substantiële bijdrage heeft geleverd aan het slopen van stallen en het verlagen van het aantal dieren in de provincie. Het provinciebestuur is het ook niet eens met de kritiek op de manier waarop de regeling is uitgevoerd. Met de regeling was tot dusver een investering van 341 miljoen euro gemoeid en dat heeft een sterk positief effect gehad op de Limburgse economie, aldus het provinciebestuur. Het onderzoek in binnen het Interprovinciaal Overleg moet duidelijkheid brengen over de precieze gang van zaken in alle vijf betrokken provincies.

bron: 1Limburg, 27/06/2020